Rekordno niska nezaposlenost u Njemačkoj

Stopa nezaposlenosti u Nemačkoj opala je u maju na 5,7 odsto, što je najniži nivo od ujedinjenja 1994. godine i potvrđuje stabilnost rasta najveće evropske ekonomije

Agencija za zapošljavanje je u petak saopštila da se podaci o nezaposlenosti sezonski prilagođavaju. Stopa nezaposlenosti u aprilu sa uračunatim sezonskim varijacijama iznosila 5,8 odsto, a da je na tom nivou bila i u martu.

– U povoljnom ekonomskom okruženju se rast nastavlja, nezaposlenost je opala u maju, zapošljavanje je sve snažnije, a potražnja za manuelnim radom je ostala na istom nivou – rekao je direktor Agencije Detlef Šele.

Govoreći u ciframa koje se koriste u javnosti, nezaposlenost je opala sa 5,8 odsto u aprilu na 5,6 odsto u maju, a broj ljudi koji traže posao je u maju iznosio 2,5 miliona, što je za 71.000 manje nego prethodnog mjeseca.

Definicija nezaposlenosti koju koristi njemačka Agencija za zapošljavanje je restriktivnija od one koju upotrebljava Evropska kancelarija za statistiku Eurostat.