Kako će izgledati kancelarije budućnosti: Silicijumska dolina pretvara se u Detroit?

Neki stručnjaci predviđaju da će nova sjedišta kompanije Apple u bliskoj budućnosti biti napuštena

„Open Plan offices“ o kojima piše sajt Inc u stvari su otvoreni poslovni prostori ili kod nas poznati kao „open space“. Ovakvi poslovni prostori nemaju zidove, već minijaturne pregrade koje razdvajaju jednog zaposlenog od drugog, koji sjede za dugačkim stolovima. Karakteriše ih i to što su jefitniji su od klasičnih poslovnih prostora – podijeljenih po kancelarijama, a i lakši su za nadzor. Takođe, zaposleni mogu bolje da komuniciraju. Ipak, postoje i mnoge mane, a to je nedostatak koncentracije i mnogo buke.

S druge strane, internet nam je, između ostalog, omogućio mejlove, društvene mreže, video pozive, poruke koje omogućavaju ljudima da rade zajedno, a zaposleni ne samo da ne moraju da budu u istoj prostoriji nego često nisu ni na istom kontinentu. Zašto onda zaposleni i dalje moraju da dijele isti prostor?

Kako piše sajt Inc, „Open space“ prostori samo su korak unazad, a ovako će izgledati kancelarije budućnosti:

1. Većina poslova izvršavaće se online, uz pomoć online alata.

2. Kompanije poput „Slacka“, postaće lakše za korišćenje i zamijeniće mnoge funkcije koje mejlovi imaju sada.

3. Sastanci „licem u lice“, kada to bude neophodno, biće zamijenjeni videom i, uskoro, virtualnom realnošću.

4. VR će biti upotpunjena podacima o osobi koju gledate, na primjer njeno ime, uloga, zanimanje, itd.

5. Jezici će automatski biti prevođeni tako da sastanci neće biti ograničeni na samo jedan jezik.

6. Razgovori će automatski biti transkribovani i sažeti, tako da više neće postojati „bilješke sa sastanka“, „zaključci sastanka“ i sl.

7. Koristeći svu ovu tehnologiju, organizacije će moći da obezbijede bolji život svojim zaposlenima.

8. Kompanije će zatvarati svoje kancelarije.

9. Veliki korporativni kampusi – kao što je najnovije sjedište kompanije Apple biće napušteni, pa će Silicijumska dolina izgledati pusto i odbačeno baš kao Detroit. (Bizlife)