Holandske njive najskuplje

Najviša prosječna cijena hektara obradive zemlje u Evropskoj uniji u 2016. godini postignuta je u Holandiji – gotovo 63.000 evra, pokazuju najnoviji podaci Eurostata

Kako navodi evropski statistički zavod, Holandija bilježi najvišu prosječnu cijenu obradive površine u EU na nacionalnom nivou. Cijena od 62.972 evra po hektaru u 2016. godini je za 1.572 evra viša nego u 2015, a čak 12.171 evra viša nego 2011. godine.

Ipak, kad se gleda prosječna kupovna cijena obradive površine po regionima, najskuplji hektar bio je 2016. u italijanskoj Liguriji, u prosjeku 108.000 evra po hektaru.

Sa druge strane spektra, najjeftiniji hektar obradive zemlje bio je u Rumuniji, u prosjeku mu se cijena u 2016. godini kretala oko 1.958 evra.

Na nivou regija, najjeftiniji hektar bio je u jugozapadnoj regiji Bugarske, u prosjeku oko 1.165 evra.

U Hrvatskoj je prosječna cijena hektara obradive površine u 2016. iznosila 2.809 evra ili 83 evra više nego u 2015. godini.

U Eurostatu napominju da cijene zemljišta zavise od nacionalnih, regionalnih i lokalnih faktora, poput zakonskih propisa, kvaliteta zemlje, klime i slično, kao i odnosa između ponude i potražnje, u šta su uključena i pravila o stranom vlasništvu. Iz tog razloga, dodaju, zanimljivo je pratiti kretanje cijena zemljišta kroz vremenski period.

Iz raspoloživih podataka vidljivo je tako da je najsnažniji rast cijene obradivog poljoprivrednog zemljišta u pet godina do 2016. zabilježen u Češkoj, gdje je cijena hektara utrostručena, te u Litvaniji, Estoniji, Letoniji i Mađarskoj, gdje je udvostručena.

U svim članicama u tom periodu cijene zemljišta su porasle, ali po nižim stopama.