Tehnološki trendovi 2021.

TECH

Prema Deloitte-ovom 12. godišnjem izvještaju o tehnološkim trendovima, organizacije ubrzavaju digitalnu transformaciju ne samo da bi svoje poslovanje učinile prilagodljivijim i efikasnijim, već i da bi odgovorile na jake oscilacije u potražnji i očekivanjima potrošača.

Za organizacije koje se bore sa tektonskim promjenama u 2020. godini, ovogodišnji Izvještaj o tehnološkim trendovima nudi raspravu o mogućnostima, strategijama i tehnologijama koje će podstaći povjerenje u novo planiranje i primjenu u narednih 18 do 24 mjeseca. Budućnost koja će ih sustići će se znatno razlikovati od situacije u januaru 2020. godine. Međutim, kako je navedeno u ovogodišnjem Izvještaju, lideri informacionih tehnologija već smišljaju plan za bolje sutra. Trendovi koje primjećuje Deloitte odnose se na budućnost radnog mjesta, industrijalizaciju inicijativa za vještačku inteligenciju, unapređenje ključnih procesa i aktivnosti i tehnologiju koja podržava različitost, jednakost i inkluzivnost.

Devet trendova ispitivanih u izvještaju podijeljeno je u tri osnovne kategorije:

Srce preduzeća: Projektovana strategija; Revitalizacija osnovnih aktivnosti; i (Bez)lanca isporuke usmjerene su na koherentnost organizacione i tehnološke strategije. Ove komponente su složene, ali takođe ključne za uspeh i moraju se međusobno podržavati.

Bolje sveobuhvatno iskustvo: Iskustvo prilagođeno milijardama korisnika: Digitalno se susreće sa fizičkim i Ponovno pokretanje digitalnog radnog mjesta nudi pogled na dvije strane istog novog novčića za potrošače, zaposlene i zainteresovane strane: kako bolje kombinovati budućnost digitalnih i fizičkih iskustava da bi se postigla veća vrijednost? Tehnologija za postizanje različitosti, jednakosti i inkluzivnosti: Alati za jednakost dotiču se sve složenijih alata za podršku raznolikosti, jednakosti i inkluzivnosti organizacije tokom životnog ciklusa talenata, koji pokreću inovacije.

Podaci: Umijeće mogućeg: Privredna društva se približavaju automatizaciji i mašinskom odlučivanju, a ljudske karakteristike mogu se proporcionalno povećavati. Postupci mašinskog učenja: industrijalizovana vještačka inteligencija; Revolucija mašinskih podataka: Mašinsko hranjenje; i Potpuno nepovjerenje: Nikad ne podrazumijevajte, uvijek provjerite su tri posebne mogućnosti za privredna društva koje omogućavaju postizanje veće vrijednosti industrijalizacijom i automatizacijom.

„Tema izvještaja je otpornost, pošto nam je prethodna godina donijela brojne izazove na svjetskom nivou kako za pojedince, tako i za privredna društva i druge organizacije. Međutim, teška vremena imaju običaj da iznjedre najbolje u nama, a mi smo imali priliku da vidimo brojne inspirativne primjere brzog prilagođavanja i savladavanja, činilo se, nepremostivih prepreka“, rekao je Filip Kovačević, direktor u Sektoru za poreski konsalting, regionalni lider Deloitte-ovog tima za poresku tehnologiju i Digital programa u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

“Sa druge strane, pandemija je dodatno ubrzala već galopirajući proces digitalizacije i primorala nas da postanemo agilniji i brži u odgovoru na izazov nego što smo mislili da je moguće. Ovaj pomak je u najmanju ruku bio neprijatan, ali je pokrenuo važne promjene koje su tu da ostanu, a mi zbog toga vjerujemo da će sutra biti bolje nego juče“, komentariše Filip.