Štada nastavlja rast i u ovoj godini

BUSINESS KLUB

Uprkos izazovima koji su nastali zbog pandemije Covid-19, Štada grupa, u okviru koje posluje i Hemofarm, u prvoj polovini ove godine nadmašila je trendove u industriji – kompanija je ostvarila pet odsto korigovanog rasta prodaje u iznosu od 1,5 milijardi eura u odnosu na pad tržišta od –1,8 odsto.

Ulaganje više od jedne milijarde eura tokom prošle godine u akvizicije poput Walmarka (poslovanje sa dodacima ishrani), bivši portfolio Takede u Rusiji i Zajednici nezavisnih država kao i preuzimanje licence za proizvod za liječenje kasnog stadijuma Parkinsonove bolesti, rezultiralo je da Štada tokom prve polovine 2021. raste više od svojih najbližih konkurenata.

Prema podacima agencije za istraživanje globalnog tržišta IQVIA, Štada je poboljšala svoju poziciju među prvih pet kompanija u Evropi u dijelu preparata koji se kupuju bez recepta i u prvoj polovini 2021. zauzela četvrto mjesto, a na identičnoj (četvrtoj) poziciji je i kad je riječ o sektoru maloprodaje proizvoda na recept i bolničkih lijekova.

Povodom ovogodišnjih rezultata, generalni direktor Štade Peter Goldšmit je istakao: „Ponosan sam na sve naše zaposlene koji su pokazali veliku angažovanost kako bi se održalo redovno snabdijevanje tržišta lijekovima. Naša jedinstvena kultura pozicionira nas kao partnera od povjerenja“.

Iako su uslovi trgovanja u Njemačkoj ostali teški zbog efekata pandemije, Rusija kao drugo najveće tržište Štade, premašila je očekivanja, a nakon akvizicije Takede lokalno poslovanje kompanije dospjelo je na prvu poziciju u ruskom sektoru zdravstvenih proizvoda široke potrošnje. Štada je postala lider u ovoj oblasti i u Belgiji, a sada je među prve tri na nekoliko tržišta poput Češke.

„Iako su restrikcije koje se tiču pandemije popustile u brojnim zemljama uslijed sve veće stope vakcinacije, na mnogim tržištima očekujemo sporo vraćanje na norme prije pandemije. Još uvijek postoji neizvjesnost šta to znači za razvoj tržišta u drugoj polovini godine”, rekao je Goldšmit.

Štadina pozicija među prve četiri kompanije za zdravstvene proizvode široke potrošnje u Evropi dodatno će biti ojačana kroz dvije transakcije sa kompanijom Sanofi. Kompanija se dogovorila da od Sanofija kupi 16 brendova, a ova transakcija koja je došla nakon Štadine prošlogodišnje akvizicije 15 brendova od kompanije GSK, treba da bude završena tokom trećeg kvartala 2021.

Dalje, Štada će počevši od novembra ove godine poslovati kao lokalni partner za distribuciju dijela portfolija kompanije Sanofi u 20 evropskih zemalja uključujući Bosnu i Hercegovinu. Sporazum pokriva približno 50 renomiranih brendova zdravstvenih proizvoda široke potrošnje koje Sanofi trenutno prometuje.

Kompanija je nedavno najavila i partnerstvo sa švedskim Calliditas sa ciljem registrovanja i prometovanja prve ikada odobrene terapije u Evropskoj uniji za hroničnu autoimunu bolest bubrega IgA nefropatiju (IgAN).

„Pristupom visoko kvalitetnim lijekovima, Štada svakodnevno doprinosi održivosti zdravstvenih sistema širom svijeta. Nedavnim prijemom u članstvo Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, Grupa je pokazala i svoju podršku ciljevima održivog razvoja UN, posebno cilju 3 koji se odnosi na dobro zdravlje. Objavljivanje našeg Zdravstvenog izvještaja takođe predstavlja doprinos razgovorima o zdravstvenim politikama zasnovanim na naučno verifikovanim podacima koje smo dobili od 30.000 učesnika u 15 zemalja Evrope“, zaključio je Goldšmit.

Rast prodaje

Zahvaljujući organskom rastu i akvizicijama, Štada je ostvarila konstantan rast prodaje korigovan u odnosu na valute od 5 odsto u iznosu od 1,51 milijardi evra u prvoj polovini 2021. godine, što je jednako 3 odsto prijavljenog rasta prodaje u odnosu na prethodnu godinu. Do ovog rasta je došlo uprkos tome što podaci IQVIA pokazuju smanjenje evropskog tržišta farmaceutskih proizvoda koji nisu zaštićeni patentom od –1,8 odsto.

Dok je korigovana zarada prije kamate, poreza, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) opala za -9 odsto na 309,5 miliona eura tokom šest mjeseci ove godine, na koju su uticali efekti kanala u uporednom periodu u 2020. na početku pandemije, izvještajna EBITDA je porasla za 22 odsto na 330,3 miliona evra sa nižim specijalnim efektima u odnosu na prethodnu godinu.