Google Analitici prijeti zabrana u Evropskoj Uniji

Tehnologija

Organi za zaštitu podataka i privatnosti u Austriji zabranili su korišćenje Google Analitike jer ona predstavlja kršenje Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske Unije.

Regulatorno tijelo EU je navelo u svojoj odluci da je problem što se podaci prikupljeni o korisnicima šalju u SAD, gdje nisu zaštićeni od potencijalnog pristupa američkih obaveštajnih agencija.

Samim tim, Google Analitika nije u skladu sa zakonima Evropske Unije.

Zakon Sjedinjenih Američkih Država predviđa da vlasti u toj zemlji mogu zahtevati lične podatke koirsnika od Gugla, Fejsbuka i drugih američkih kompanija. Ovo važi i za američke kompanije koje posluju van SAD.

Ovo znači da Google ne može da obezbijedi zadovoljavajući nivo zaštite podataka potrošača u skladu sa članom 44 opšte uredbe o zaštiti podataka u EU.

Evropske kompanije će uskoro morati da donesu odluku o ukidanju Google Analitike sa svojih sajtovaili će u suprotnom biti suočene sa kaznama zbog kršenja GDPR-a.