Izraelski sud preuzima višemilionsku imovinu u Crnoj Gori

Region

Postupak koji je sud u Izraelu pokrenuo zbog proglašenja insolventnosti Majkla Grinfilda, koji se sumnjiči za finansijsku prevaru poznatu kao Ponzijeva šema u kojoj je hiljadu žrtava iz Izraela i SAD, priznat je i u našem Privrednom sudu.

To je tražio advokat Lior Dagan, povjerenik imovine Grinfilda, ovlašćen dapreduzme sve radnje poztrebne za namirenje povjerilaca. Dagan će voditi postupak ličnogbankrotstva Grinfilda i likvidirati njegovu imovinu, uključujući i onu u Crnoj Gori, kako bi se namirile žrtve prevare čija vrijednost prelazi 200 miliona eura. Prema podacima iz rješenja kojim je sudija Ivan Kovačević priznao strani postupak, Grinfild u Crnoj Gori posjeduje stan u Porto Montenegru vrijedan 1,2 miliona eura, zalogu nad privrednim društvom Robertos kompani radi obezbjeđivanja potraživanja od 204 hiljade eura, osnivač je četiri kompanije, a na računima banaka ima 450 hiljada.

U zahtjevu zapriznavanje strane odluke stoji daje značajan iznos sa ličnih i računa kompanija, akoje sada vodi Dagan, Grinfild prenio na račune biznismena Veselina Pejovića. Navode da imaju dokaze daje Grinfild iz sefa Zapad banke povukao više od milion eura.

“Jedan od pomagača i najbližih s ar adnika Gr infilda Zlatan Halilović, samo dan nakon donošenja odluka suda u Izraelu, potpisao je dva ugovora o prenosu udj ela, gdj e j ednim ugovorom, kao izvršni direktor Central European Investmenta ugovara sticanje 50 odsto udjela u kompaniji Uniprom White Bauxite za 6.6 miliuona eura. Taj je iznos kompenzovan zajmovimakoje je Grinfild uplaćivao članicama Uniprom grupe i Veselinu Pejoviću, čime je onemogućena naplata ovogiznosau korist povjerilaca” stoji u zahtjevu.

Isti posao je, bez naknade, urađen i u ime kompanije Mighty Monte Mine.

Ovo je, kako objašnjava Dagan u zahtjevu, urađeno kada mu je Grinfild, po nalogu suda, svojevoljno povjerio imovinu, ali je nedugo nakon toga opozvao sva punomoćj a i nastavio da op struira postupke koji se protiv njega vode. Halilović, tvrdi, Dagan, pred Privrednim sudom pokušava da poništi odluke na osnovu kojih je preuzeo upravljanje kompanijama CEI i MMM, čija se imovina procjenjuje na više desetina miliona eura. Za Grinfildom, poznatim i pod imenima Micahil Ben Ari i David Jović, raspisana je Interpolova potjernica, a ljetos je uhapšen u BiH, gdje čeka izručenje.