Ledo: Srbija blokirala udio u Frikomu

Region

Hrvatska kompanija Ledo, deo Agrokora, potvrdila je da je 22. avgusta primila odluku iz Srbije o privremenoj mjeri zabrane raspolaganja nad udjelima u Frikom d.o.o.

Privremena zabrana Trgovačkog suda je donijeta na zahtjev Sberbank Rusija i sada je blokirano raspolaganje 100 odsto imovine Leda u Frikomu.

Trgovački sud u Beogradu je 7. juna donio odluku na zahtjev Sberbanke jer ona potražuje 100 miliona eura glavnice i 1,3 miliona eura kamate (na dan 25. maja), a koja proizlazi iz jemstva po ugovoru kredita potpisanog 21. februara 2017. godine, piše Seebiz.eu.

Ledo je pripremio žalbu na odluku koja će se podnijeti u roku.

Hrvatska kompanija takođe obavještava javnost kako je Sberbanka pokrenula postupak arbitraže protiva Agrokora d.d. i 11 firmi garantora (uključujući Ledo) koji se odvija pred Londonskim sudom međunarodne arbitraže (LCIA), a u vezi sa 450 miliona eura datih Agrokoru.

Istovremeno je Ante Ramljak, šef državne prinudne uprave Agrokora, engleskom sudu podnio zahtjev za priznavanjem učinaka te uprave u Engleskoj i Velsu. Stranke u arbitražnom postupku su prihvatile mirovanje arbitražnog postupka dok se pravosnažno ne odluči o zahtjevu Ramljaka, a što se očekuje najranije u novembru 2017. godine.