Nova banka: Projektno finansiranje u BiH

BUSINESS KLUB

U većini industrija projekti su glavni pokretač promjena. Projektno finansiranje je savremeni bankarski proizvod, nastao kao posljedica investicionih potreba tržišta, te potrebe za disperzijom rizika

Uobičajeno je da se za svaki projekat registruje posebno pravno lice čiji životni vijek prati realizacija projekta. Za ovaj vid finansiranja sam predmet finansiranja predstavlja i glavni oblik osiguranja, a projektovani prihodi, koji nastaju kao rezultat uspješne realizacije projekta, predstavljaju način servisiranja duga, pošto se njihova raspodjela realizuje po ugovorenom modelu. Mogućnost projekta da uspješno djeluje i generiše novčani tok od najveće je važnosti za potencijalne finansijske učesnike.

Zbog brojnih prednosti, sve više se koristi kao alternativa tradicionalnim metodama finansiranja razvojnih projekata, jer nastoji zadovoljiti sve ugovorne strane, uzimajući u obzir njihov zajednički interes. Za banke, prednost ovog modela finansiranja je u tome što je realizacija svakog projekta intenzivno praćena od strane kreditnih službenika, te se na taj način mogu pravovremeno donositi odgovarajuće odluke i rješenja. Prednost za klijenta je to što u svakoj fazi realizacije projekta ima konstantnu, odnosno cjelovitu podršku banke i partnerski od-nos u praćenju realizacije projekta.

U proteklom periodu, Nova banka je uspješno učestvovala u realizaciji više od 15 projekata vezanih za obnovljive izvore energije – hidro i solarne elektrane

Jedna od osnovnih razlika između projektnog finansiranja i standardnog modela finansiranja ogleda se kroz namjenu kreditnih sredstava, obzirom da su kod projektnog finansiranja sredstva predviđena isključivo za izgradnju nekretnina za dalju prodaju, zatim za izgradnju objekata namijenjenih dugoročnom iznajmljivanju, te izgradnju solarnih, hidro i vjetroelektrana. Obzirom da se radi o složenim i finansijski zahtjevnim projektima, evidentno je da projektno plasiranje podrazumijeva dugoročne plasmane, za razliku od standardnog modela, u kojem je znatno učešće kratkoročnih plasmana.

Iako se u proteklih 20 godina, na svjetskom nivou, ovaj vid finansiranja ubrzano razvijao, u BiH se još nalazi u početnoj fazi. Međutim, posljednjih godina, primjetno je da finansijski učesnici sve više prepoznaju njegov značaj, što je dovelo do rasta plasmana. Tokom 2022. godine, banke u BiH plasirale su 11 milijardi kredita za privredu, od kojih je Nova banka AD Banja Luka plasirala više od jedne milijarde.

Dragan Mišić

– Svjesni smo odgovornosti te koliko je važno definisati strategije i kreditnu politiku kako bi se privreda BiH razvijala. Naročitu pažnju pridajemo kreditiranju obnovljivih izvora energije i formirali smo posebno odjeljenje specijalizovano za rad sa transakcijama projektnog finansiranja. Na taj način Nova banka pruža značajan doprinos povećanju investiranja u solarne elektrane, ali i osnaživanju prilika za uspješnu energetsku tranziciju – kaže Nenad Nenadić, član Uprave Nove banke.

U proteklom periodu, Nova banka je uspješno učestvovala u realizaciji više od 15 projekata vezanih za obnovljive izvore energije (hidro i solarne elektrane). Trenutno, u pregovorima i procesu odobravanja ima jednak broj novih projekata, sa tendencijom njihovog povećanja u narednim periodu.

– Ono što doprinosi dobroj reputaciji Banke i oslikava njenu snagu i značaj jeste uspješno učešće u realizaciji više desetina projekata, kako onih infrastrukturnih tako i projekata u segmentu obnovljivih izvora energije na teritoriji RS i FBiH – rekao je Dragan Mišić, direktor Odjeljenja poslovanja sa javnim, finansijskim sektorom i projektno finansiranje u Novoj banci.

Projektno finansiranje je jedno od najkvalitetnijih rješenja za finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih građevinskih projekata koji značajno doprinose bržem privrednom razvoju, a uloga banaka u tom procesu je velika i nezamjenjiva. Uspješna realizacija ovakvih projekata ima izuzetno pozitivan uticaj na kvalitet života građana, kao i na ukupni društveno-ekonomski razvoj.