Uspješno završena Treća investiciona konferencija „INVEST SRPSKA“

BUSINESS KLUB

Treća investiciona konferencija  „INVEST SRPSKA“, koja je održana u protekla tri dana u Banji Vrućici kod Teslića završila je sumiranjem brojnih preporuka koje će Investiciono-razvojna banka Republike Srpske u narednim danima detaljno analizirati i predstaviti javnosti u formi konkretnih zaljučaka.

Konferencija pod ovogodišnjim sloganom „Naša vizija = Srpska“, u organizaciji Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i uz podršku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, okupila je od 30. oktobra do 1. novembra 2023. godine oko 250 učesnika.

Ono što se u ovom trenutku već nazire kao jedan od zaključaka jeste potreba organizovanja i uspostavljanja poslova osiguranja izvoznih potraživanja pod okriljem IRBRS, koji bi u svojim različitim modalitetima primjene omogućili kako promociju domaćeg izvoza, isto tako i zamjenu uvoza domaćom proizvodnjom. Za ovim postoji posebna potreba u području agroindustrijskog sektora koji bilježi određene spoljnotrgovinske disparitete.

Takođe, nazire se i potreba aktivnijeg angažmana kad je u pitanju priprema malih lokalnih zajednica za aktivnije uključivanje u postojeće procese pripreme, prepoznavanja potencijala za ulaganje i same investicione promocije. Ključnu ulogu u tim procesima svakako može da preuzme IRBRS u saradnji sa lokalnim zajednicama, koje su ostvarile zapažene rezultate kad je u pitanju rad na promociji i privlačenju stranih investitora, kao i saradnja sa organima i institucijama u Republici Srpskoj.

Takođe učesnici konferencije ukazali su na potrebu dodatne afirmacije naše dijaspore, kao i predstavništava Republike Srpske u svijetu i DKP mreže kada je u pitanju rad na investicionoj promociji i olakšavanje nastupa domaćih preduzeća na izvoznim tržištima.

Prepoznata je i potreba organizovanja događaja poput nedavno održanog INVEST FORUMA i u narednom periodu, a sve s ciljem konkretnog povezivanja domaćih privrednika sa potencijalnim partnerima iz inostranstva i stvaranja pretpostvki za realizaciju konkretnih ulaganja u domaći društveno-ekonomski ambijent.

Konferencija je okupila najvažnije donosioce odluka, predstavnike jedinica lokalne samouprave, poslovne i finansijske zajednice Republike Srpske i regiona. Kroz četiri panela bavili smo se temom povećanja investicija i razvoja izvoznih rezultata Republike Srpske.

Uspjesi i efekti svih dosadašnjih investicionih konferencija, uključujući i nedavno održani INVEST FORUM, svjedoče o ispravnosti naše vizije i vrijednosti događaja kao što je INVEST SRPSKA.