Seminar: ‘Kako razviti brend od proizvoda’

Spoljno-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), 15.11.2016. organizuje seminar „Kako razviti brend od proizvoda“.

Seminar je namijenjen domaćim proizvodnim firmama (menadžerima, vlasnicima preduzeća i osobama koje se bave marketingom ili prodajom) koje se susreću sa izazovima razvoja vlastitih brendova, prodaja na domaćem i kurentnom ino tržišu. Kroz neophodna teorijska pojašnjenja i praktične primjere, kao i interaktivni rad sa učesnicima pojasniće se istraživanje tržišta i poslovna analiza u teoriji i praksi, pozicioniranje brenda u razvoju i pokretanje tzv. brend miksa.

Učešće na seminaru je besplatno.