Saša Grabovac – Ekonomija novog doba

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, 23. i 24. aprila organizuje četvrti Jahorina ekonomski forum ‘Ekonomija novog doba’.

Kao i prethodnih godina, učešće u radu foruma uzeće eminentni domaći i strani ekonomski stručnjaci, predstavnici svih nivoa vlasti u BiH i zemalja okruženja, čelnici kompanija i finansijskih institucija, diplomatskog kora…

Saša Grabovac, izvršni direktor Udružemje ekonomista Republike Srpske SWOT očekuje da ovogodišnji forum nadmaši sve dosadašnje po broju učesnika, ali i interesu medija.
– Sama tema je jasno naznačena u naslovu foruma, Ekonomija novog doba, što pokriva dosta široku oblast inovacija i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija digitalizacije, obrazovanja… Trendovi razvoja informacionog društva odavno su prisutni ne samo u najrazvijenim zemljama. Dakle, pored Japana, Južne Koreje, skandinavskih zemlja, Evropske unije, imamo mnogo manje razvijenih zemalja koje su daleko otišle u kreiranju ambijenta i infrastrukture potrebnih za razvoj ovog segmenta ekonomije.
S obzirom da dostignuti razvoj e-uprave u našim institucijama ni izbliza ne zadovoljava potrebe građana i privrede, mora se napraviti veliki prodor u toj oblasti. Najbliži primjer je Srbija koja bilježi sve bolje rezultate kako u unapređenju rada uprave tako i u razvoju kompanija koje se bave ovim poslom.

Sasa Grabovac 2

Kako taj trend promijeniti?
– Postoje predrasude da se ne trebamo baviti ovako kompleksnim temama dok imamo velike probleme u poslovanju preduzeća koja se bave proizvodnjom mnogo manje kompleksnih proizvoda i usluga ili dok nam je osnovna infrastruktura nedovoljno razvijena. Misli se pri tome na infrastrukturne objekte iz oblasti vodosnabdijevanja, putne mreže, snabdijevanja električnom energijom. Iako su to stvarno bitne oblasti u kojima su potrebna znatna ulaganja, ne smijemo čekati ni trenutak da krenemo u odlučniji prodor u oblasti savremenih tehnologija.
Dobro je da postoje pozitivne naznake popravljanja situacije u dijelu koji je u ingerenciji organa javne uprave i to vidimo kroz reorganizaciju Vlade RS, gdje sad postoji ministarstvo koje će se baviti ovom oblašću i od njega očekujemo velike rezultate u bliskoj budućnosti. Ohrabrujuća su i stalna ulaganja našeg najvećeg telekomunikacionog operatera MTEL u stvaranju najmodernije informaciono-komunikacione infrastrukture koja predstavlja bazičnu pretpostavku potrebnu za značajniji iskorak u ovoj oblasti.

Da li JEF može inicirati da se napravi ambijent koji bi pomogao razvoju savremenih tehnologija?
– Odgovor je u činjenici da su neke od važnih tema za privredu pokrenute, odnosno aktuelizovane na prošla tri foruma. U tom smislu naglasio bih primjer potpune revitalizacije poslovanje OC Jahorina, kojim smo se bavili na prvom JEF-u.
Isto tako, konačno aktiviranje potencijala aerodroma Banja Luka došlo je neposredno nakon stavljanja ovog problema u sam vrh agende prošlogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma. Naravno, ove teme su i ranije otvarane u javnosti, ali s obzirom na važnost i broj učesnika koji prisustvuju na našem Forumu to je bila prilika da se stvari ubrzaju i konačno realizuju.

Šta bi trebalo uraditi da stanemo u red srednje razvijenih zemalja kada je u pitanju ova oblast?
– Da radimo upravo ono što i zemlje koje su ispred nas u ovoj oblasti. Naravno, kao što vrijedi i za druge oblasti javne uprave, ne možemo slijepo prepisivati rješenja, već ih treba prilagođavati našim potrebama i mogućnostima.
Još konkretnije, trebali bi slijediti primjer Srbije koja je provela čitav niz reformi u ovoj oblasti, a u najavi su još radikalnije mjere. Tako je, na primjer, najavljeno smanjenje poreske stope na dobit IKT kompanijama i kompanijama koje se bave inovacijama, poreske olakšice za ulaganje u naučno-istraživački razvoj, projekat koji predviđa nabavku računara za sve osnovne škole uz odgovarajuće izmjene nastavnog plana i programa.

U BiH imamo porast izvoza usluga iz domena IKT tehnologija, a u isto vrijeme stagnaciju u uvođenju digitalnog načina poslovanja u javnim institucijama

Kako vidite Jahorina ekonomski forum u budućnosti?
– Iako je JEF poslije samo četiri održana foruma već postao prepoznatljiv, u narednim godinama radićemo više na dodatnom pozicioniranju kao jednog od najvažnijih događaja koji se bave ekonomijom u ovom dijelu Evrope. U tome će nam sigurno pomoći i naši partneri koji su tu od samog početka. Prije svega mislim na kabinet predsjednika Republike Srpske, Savez ekonomista Srbije, našeg ovogodišnjeg zlatnog sponzora kompaniju Mtel, medije, kao i na sve one koji su na bilo koji način pomogli da Jahorina ekonomski forum bude to što jeste.
Međutim, moramo istaći da su konferencijski kapaciteti hotela u kojima se održava radni dio foruma i do sada bili ograničavajući faktor za povećanje broja učesnika foruma, a samim tim i za dolazak više učesnika iz regiona i Evrope. Nadamo se da će se u najskorije realizovati najave o izgradnji dodatnih kapaciteta potrerebnih za održavanje ovakve vrste skupova na Jahorini, a što će stvoriti pretpostavke za širenje kruga zemlja iz kojih će nam dolaziti učesnici.

STANJE IKT SEKTORA U RS
Možete li napraviti paralelu između BiH sa zemljama okruženja kada je riječ o primjeni i razvoju novih tehnologija?
– Možemo konstatovati da privatni sektor, kako velike tako i male kompanije iz ove oblasti, prednjače u razvoju i primjeni savremenih tehnologija i inovacija u odnosu na javni sektor. Iako možemo reći da postoje i neki objektivni razlozi za to, prije svega složena politička struktura BiH a samim tim otežano i usporeno donošenje odgovarajućih zakonskih okvira poslovanja. Dakle, s jedne strane imamo porast izvoza usluga iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija, dok s druge strane imamo stagnaciju u uvođenju digitalnog načina poslovanja u javnim institucijama.