AIK banka dobila dozvolu da preuzme Gorenjsku banku

Evropska centralna banka donijela odluku kojom je AIK Banci Miodraga Kostića odobrila kupovinu akcija slovenačke Gorenjske banke

Na osnovu ove odluke AIK Banka može steći do 100 odsto kapitala i glasačkih prava u Gorenjskoj banci.

U „MK grupi“ su rekli da kupovinom akcija Gorenjske banke, AIK Banka namjerava da nastavi sa jačanjem poslovnog uticaja, kao i širenjem svog poslovanja i baze klijenata i partnera izvan granica Srbije. Aktivnosti AIK Banke, poput ove, ne rezultiraju isključivo širenjem saradnje sa lokalnim i EU tržištem na polju bankarskog poslovanja, već i stvaranju pretpostavki za proširenje poslovanja na druge oblasti privrede, čime se jača ekonomska konkurentnost čitave regije, kažu u „MK grupi“.

U januaru, AIK banka je kupila 13,9 odsto akcija Gorenjske, postajući tako drugi najveći vlasnik, poslije „Sava“ osiguranja koji su vlasnici 37,7 odsto kapitala. Prošle godine, Centralna banka Slovenije naredila je „Sava“ osiguranju da proda svoj udio u Gorenjskoj banci, jer nemaju finansijsku snagu da daju Gorenjskoj podršku koja joj je potrebna.

„Sava“ osiguranje je saopštilo krajem januara da je postiglo dogovor sa još nekoliko vlasnika „Gorenjske banke“ da prodaju svoje akcije, koje prelaze 50 odsto vlasništva banke.