U Srbiji više od pola miliona sezonskih radnika radi na crno

Zakon o privremenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima, koji je u pripremi, trebalo bi da pospješi borbu države protiv sive ekonomije, rekli su u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja

U pitanju je novi zakon, koji bi Vladi trebalo da bude predstavljen do kraja godine, a kojim će biti predviđene nove prekršajne kazne za poslodavce koji sezonske radnike budu angažovali na crno.

Podaci Zavoda za statistiku pokazuju da od ukupno 570.696 neformalno zaposlenih lica, dakle riječ je o neprijavljenim radnicima, oko dvije trećine (374.879) radi u poljoprivredi. U odnosu na prethodnu godinu, povećanje neformalne zaposlenosti je posebno uočljivo baš u tom sektoru – 9%, odnosno 30.809 lica.

Dok nadležni smatraju da će nova zakonska regulativa doprinijeti uvođenju sezonskih radnika u legalne tokove, stručna javnost smatra da samo one nisu dovoljne da se taj proces uspješno i sprovede, iako podržava sprovođenje takvih mjera. Nadzor nad primjenom tog zakona vršiće inspekcija rada i Poreska uprava.

Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije predviđene i druge mjere. Osnovni cilj Nacionalnog programa je smanjenje učešća sive ekonomije u BDP Srbije sa 30,1% na 26,7%. Da bi se to ostvarilo, potreban je efikasniji nadzor nad tokovima sive ekonomije, unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja za privredu i građane i podizanje svijesti o značaju suzbijanja sive ekonomije i motivacija za poštovanje propisa.

Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže da podržava donošenje zakona o privremenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima te je potrebno da nadležni u državi rade svoj posao i da pojačaju kontrolu poslodavaca da li prijavljuju svoje radnike ili ne.

Da je Ministarstvo za rad obavljalo svoj posao kako treba do sad, kao i drugi nadležni organi, ne bismo se našli u situaciji da više od pola miliona ljudi sezonske poslove obavlja ‘na crno’. Prema tome, samo striktna kontrola i sankcije prema onim poslodavcima koji ne poštuju zakonska rješenja su garant da će borba protiv sive ekonomije biti uspješna, kaže Savić.

Ekonomista Milan R. Kovačević kaže da je nerealno očekivati da svi sezonski poljoprivredni poslovi mogu da se uvedu u legalne tokove.

– Određeni sezonski poslovi svakako mogu da se obavljaju bez prijavljivanja radnika. Sa druge strane, postoje poslovi koji su takve prirode da se vlasniku ne isplati da angažuje dodatnu radnu snagu ako bi morao da je prijavi. U tom slučaju je na gubitku i on, ali i oni koji bi zaradili neki dinar kod njega, da ih je angažovao. Stoga bi trebalo napraviti zakonska rješenja koja bi u oblasti poljoprivrede uvažavale određene specifičnosti i ne treba po svaku cijenu insistirati da se sve dovede pod jedan kalup, zaključuje Kovačević. (Danas)