Da li ćemo za 10 godina koristiti Snapchat, LinkedIN ili Pinterest?

Javnost nije sigurna da će i dalje koristiti usluge servisa kao što su LinkedIn, Snapchat i Pinterest za deset godina

Istraživanje koje je u martu ove godine za Mail Jet provela kompanija Morar Consulting na uzorku od 2.000 potrošača u Velikoj Britaniji i Francuskoj, mjerila je percepciju online servisa i društvenih mreža. Danas kada tržišni lider, Facebook, uvodi nove funkcije na dnevnoj osnovi, čini se da usluge moraju biti mobilne da prežive. Međutim, samo 35% ispitanika priznaje da primjećuju velike promjene na najpopularnijim društvenim mrežama, što podvlači problem vidljivosti.

Facebook je u istraživanju izašao na drugo mjesto iza e-maila kao servis koji će ljudi koristiti i za 10 godina, pri čemu je 26% ispitanika reklo da će i dalje koristiti Facebook i WhatsApp nakon tog perioda. Samo 11% ljudi je bilo sigurno da će Pinterest i LinkedIn i dalje postojati, dok za Snapchat to smatra 14% ispitanika.

Josie Scotchmer, marketing menadžer u MailJet-u, kompaniji koja se bavi e-mail uslugama, tvrdi da nove platforme „stvaraju buzz među određenim demografijama u ovom trenutku“, dodajući da je jasno kako se potrošači još uvijek oslanjaju na e-mailove. Ipak, ona napominje da će i ova usluga evoluirati da zadovolji potrebe potrošača u 2027.

O tome kako brendovi trebaju komunicirati s njima, više od trećine ispitanika, njih 37%, kažu da žele da vide više videa, a ovaj procenat iznosi čak 52% za ispitanike između 16-29 godina starosti.