Evropska unija snižava PDV na e-knjige

Građani EU mogli bi plaćati manje za e-knjige nakon planova da se omogući državama članicama Evropske unije da smanje PDV na e-publikacije potpomognutih od Odbora Evropskog parlamenta u srijedu

Prijedlog Evropske komisije da se omogući državama članicama da smanje stopu PDV-a na e-knjige, kako bi je uskladile s PDV-om koji se ubire na štampanom materijalu, podržan je sa 48 za, jedan protiv i 2 suzdržana glasa u Parlamentarnom odboru za ekonomske i monetarne poslove.

– Naš način čitanja se brzo promijenio u zadnjih nekoliko godina, rekao je izvještavalac Tom Vandenkendelaere. Nema više smisla da primjenjujemo dvostruke standarde pri čemu online novine oporezujemo više od štampanih koje jednom kupujemo u trgovini, rekao je on. Nova direktiva će državama članicama omogućiti usklađivanje PDV-a na digitalne sadržaje sa printanim.

Trenutno, e-knjige oporezuju se po EU minimalnoj standardnoj stopi od 15 posto, dok države članice mogu slobodno reducirati stopu na najmanje 5% – a u nekim slučajevima, čak na nula – na printane publikacije. Muzika i video, kao i publikacije koje se sastoje pretežno od muzike i video sadržaja, i dalje se oporezuju po standardnoj stopi PDV-a. O prijedlogu će se glasati u EU Parlamentu 31. maja ili 1. juna.