Dobit Exxon Mobila prošle godine više nego prepolovljena

Dobit Exxon Mobila, najveće svjetske naftne kompanije pala je u prošloj godini za 51 posto na 7,8 milijardi dolara, što je posljedica niskih cijena nafte i otpisa imovine

Kompanija je prošle godine otpisala 2 milijarde dolara vrijednosti nerazvijenih gasnih polja u području američkog Rocky Mountainsa. Otpis je djelimično odgovor na pritisak Komisije za hartije od vrijednosti (SEC), koja je u septembru prošle godine od kompanije zatražila da objasni zašto u uslovima velikog pada cijena nafte nije smanjila knjigovodstvenu vrijednost neke imovine, kada su to učinili svi najveći Exxonovi konkurenti.

Kao razloge pada Exxon navodi takođe i niske cijene nafte te prirodnog gasa u posljednje dvije godine. Cijena barela nafte na londonskom tržištu završila je 2016. godinu na otprilike 56,80 dolara, što je 48 posto niža cijena nego prije dvije godine.

Izvršni direktor kompanije Darren Woods rekao je da je na godišnje finansijske rezultate negativno uticala i produžena kriza cijena roba i troškova smanjenja vrijednosti.

Uprkos oštrom padu dobiti, dioničari kompanije za prošlu su godinu dobili 12,5 milijardi dolara dividende, navodi britanski BBC.