Koje su najčešće pretraživane riječi na Wikipediji za svaku zemlju?

Mapa koja pokazuje najčešće riječi koje se koriste u stranama najpopularnije veb-enciklopedije – Vikipedije, za svaku od država na svijetu, nedavno se pojavila na sajtu Redit

Analizirane su strane na engleskom jeziku, a među čestim riječima se ne nalaze, odnosno nisu uzeti u obzir, odeđeni član (the) i riječi “zemlja” (country) i “vlada” government).

Na britanskoj Vikipediji to je “Irska” (Ireland), a najkorišćenija riječ na irskim stranama je “država” (state). Na američkim i španskim stranicama najčešće korišćena riječ je “rat” (war). Ruske, kao i većine strana Vikipedije nekadašnjih sovjetskih republika na engleskom jeziku, najčešće sadrže pridjev sovjetski (Soviet).

Sjeverna i Južna Koreja se najviše bave jedna drugom, pa se na “sjevernim” stranicama najčešća nalazi riječ “jug” (south), a na južnim “sjever” (north). Ne iznenađuje da je za većinu ostrvskih država najčešće pominjana riječ “ostrvo” (island).

“Svijet” (world) je jedna od najčešće pominjanih riječi širom Evrope, i to najviše kada je u vezi sa “svjetskim ratovima” (World War/-s).

Na “srpskim” stranama engleske Vikipedije, najčešće spominjana imenica je naziv glavnog grada Beograda (Belgrade).