Kostić traži da MMF omogući veće zaduživanje

Region

Predsjednik MK Miodrag Kostić je zatražio od MMF-a da omogući veće zaduživanje zemljama u okruženju kako bi mogle taj novac da iskorite za kapitalne investicije

– Neke razvijene zemlje imaju 220 odsto javnog duga u odnosu na BDP, a MMF konstantno stavlja okvir na 60 ili 70 odsto zemljama u okruženju – rekao je Kostić obraćajući se iz publike predstavniku te međunarodne finansijske institucije za centralnu i istočnu Evropu Basu Bakeru.

Kako je rekao Kostić, krediti su danas toliko jeftini i da se ne bi kao privrednik hvalio malim dugom.

– Moje pitanje je – da li vi mislite da je dobro da namećete tu vrstu okvira zemljama i ministrima finansija u današnje vrijeme, da drže tako nizak nivo duga. Hrvatska i Crna Gora imaju prosječan rok za vraćanje kredita od četiri godine, što je katastrofa- smatra Kostić.

On je ocijenio da MMF treba da im proširi okvir i da im omogući da se zaduže na 10, 15, ili 20 godina i da taj novac potroše na kapitalne investiciije, prije svega infrastrukturne projekte, poput ulaganja u puteve, željeznice, aerodrome i slično.

Baker je rekao da se slaže sa tom idejom, ali da se novac ne smije koristiti za veće trošenje države, kao i da bi to bila loša odluka u slučaju ako bi region pogodila nova finansijska kriza.

– Nadamo se da neće, ali često sam čuo da ljudi to govore, pa se desila. Ako imamo novi pad i krizu ne smijete da imate 80 ili 90 odsto duga pošto tokom kriza finansije često stradaju. Sada imamo relativino dobru situaciju, rast je solidan i pada nezaposlenost – naveo je Baker.

On je naglasio da bi bilo lijepo kada bi se povećale investicije, ali da novo zaduživanje ne bi smjelo da se iskoristi za veće trošenje vlada.

– Bolje smanjiti postepeno neke druge izdatke umjesto podizanja javnog duga. Kamate su niske i onda je lakše finansirati javne investicije – naveo je Baker.

On je rekao da, ipak, nisu tako dobri izgledi za dugoročan rast u regionu.

Kostić je upitao da li može MMF da pomogne da se produži ročnost postojećim kreditimam, a Baker je kazao da su svakako duži rokovi bezbjedniji nego kraći.

– Generalno je to dobra ideja i mogu se produžiti rokove za otplatu, ali je ona onda skuplja – dodao je Baker.