Erikson, Volvo, Nokija u misiji povezivanja vozila 5G mrežom

Konzorcijum nekoliko kompanija, koje predvodi kompanija Erikson, otpočeo je rad na 5GCAR projektu 1. juna

Cilj je da se razvije arhitektura za 5G sisteme koja pruža najbolje kompletno rješenje za povezivanje vozila sa svim uređajima (V2X), kako bi se postavile osnove za pouzdane V2X servise sa malim kašnjenjem u prenosu podataka (latencija).

Od prijavljenih 101 projekta, usvojeno je njih 21 i oni predstavljaju drugu fazu u javno-privatnom partnerstvu za 5G infrastrukturu (PPP 5G) koje je inicirala Evropska komisija i grupa proizvođača telekomunikacione opreme, operatora, pružalaca usluga, MSP i istraživača.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak u implementaciji 5G tehnologije u povezana vozila. EU je izdvojila budžet od 154 miliona eura za drugu fazu PPP 5G projekta, i ta sredstva se dodjeljuju inovativnim projektima kao što je 5GCAR. Konzorcijum će imati pravo na finansiranje, kako bi se sproveli dodatni testovi i osigurala bezbjedna implementacija 5G tehnologije u povezana vozila do 2020. godine.

Frenk Butard, direktor za tržište Francuske u kompaniji Ericsson, kaže: „Dodjeljivanje evropskih fondova našem 5GCAR projektu je veliki korak, jer će omogućiti dalji razvoj naše inicijative, kako bi se zadovoljile potrebe tržišta do 2020. Postojanje ovakvih projekata u Evropi je od ključne važnosti za razvoj povezanih automobila i njihove industrije u cijelom svijetu, jer se na taj način podstiče otvaranje novih poslovnih prilika i radnih mjesta u budućnosti“.

Konzorcijum uključuje 14 kompanija: Ericsson, Bosch, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Chalmers University of Technology, Huawei, King’s College London, Marben, Nokia, Orange, PSA group, Sequans, Viscoda, i Volvo Cars.