Facebook „ućutkao“ botove koji su izmislili sopstveni jezik

Gadget

Stručnjaci Facebooka nedavno su „ućutkali“ par AI botova koji su bili programirani za međusobnu komunikaciju na engleskom jeziku, ali su umjesto toga počeli da koriste sopstveni mijenjajući red riječi u rečenici stvarajući tako besmislene rečenice.

One, međutim, nisu bila sasvim besmilsene, već su predstavljale kodirani jezik kojim su botovi između sebe potpuno smisleno komunicirali.

„Oni su izmislili svoj sopstevni kod komunikacije. Kao kad bih ja rekao sam ‘pet’, a neko drugi odmah znao da treba da mi donese pet nečega. Nema tu velike razlike u odnosu na to kad ljude naprave neke svoje skraćenice“, kaže istraživač Druv Batra.

To je potpuno isti princip kojim komuniciraju brokeri na berzi ili mornari, dakle jezik koji je funkcionalan u njihovom posebnom okruženju.

Batra kaže da su botovi počeli da razvijaju svoj jezik zbog greške u programiranju, koja im je dala podsticaj da razviju još efikasniji način komunikacije.

Botovi su stvoreni kao dio programa čiji cilj je da nauči mašine kako da pregovaraju, a sa krajnjim ciljem razvoja ličnog digitalnog asistenta sposobnog da komunicira sa ljudima.