Uvode porez na turiste, jer ih je previše

Travel

Laburistička vlada Novog Zelanda planira da uvede porez na dolaske turista kako bi obezbijedila novac za infrastrukturu opterećenu sve većim brojem posjetilaca

Od 2015. broj turista skočio je za trećinu. Porez će iznositi 35 novozelandskih dolara po osobi (24,40 američkih dolara), a naplaćivaće se od sredine naredne godine prilikom dobivanja vize.

Vlada procjenjuje da će po toj osnovi uprihoditi između 40 i 56 miliona američkih dolara. Od poreza će biti izuzeti australijski turisti, najčešći strani gosti Novog Zelanda.