Dojče banka zabilježila gubitak od 5,3 milijarde eura

Banke

Dojče Bank je danas objavila cjelogodišnji neto gubitak od 5,3 milijarde eura (5,8 milijardi dolara) usred ogromnog projekta transformacije.

Prema anketi Rojtersa analitičari su očekivali gubitak od 5,1 milijardu eura za godinu, dok je neto gubitak u četvrtom tromjesečju iznosio 1,5 milijardi eura u odnosu na očekivanja od milijardu evra.

Nemačka banka najavila je u julu prošle godine da će se povući iz svojih operacija globalne prodaje i trgovanja akcijama, smanjiti svoju investicionu bankarsku oblast i smanjiti 18.000 radnih mjesta u pokušaju da do 2022. godine umanji prilagođenu bazu troškova.

Koeficijent zajedničkog kapitala 1 (CET1) banke dostigao je 13,6%, nepromijenjen u odnosu na četvrti kvartal 2018. i porast od 13,4% u prethodnom tromjesečju.

Glavni finansijski direktor Dojče Banke, Džejms von Moltke, rekao je za CNBC da je banka zadovoljna zamahom koji je viđen u četvrtom tromjesečju tokom rane faze restrukturiranja.

U svom izvještaju o zaradi, Dojče Bank je navela da je cjelogodišnji neto gubitak „u potpunosti vođen efektima transformacije“.

Generalni direktor, Kristian Seving rekao je u saopštenju da odnos CET1, stabilizacija prihoda i „troškovna disciplina“ znači da je banka uvjerena da može finansirati tranziciju vlastitim resursima i „vratiti se u rast“.

Banka je 2,6 milijardi eura gubitaka prije oporezivanja pripisala apsorpciji troškova transformacije u iznosu od 1,1 milijarde eura, umanjenju goodvilla od jedne milijarde eura i troškovima restrukturiranja i otpremnina u iznosu od 805 miliona eura. Potpuni gubitak tokom godine dodatno je uključivao odloženo prilagođavanje procjene poreske imovine u vezi sa transformacijom u iznosu od 2,8 milijardi eura.

Prihodi od prodaje i prihodi od prodaje sa fiksnim prihodom i valutom (FIC) doneli su provizorni povratak u četvrtom tromjesečju, zabilježivši  prihode od 1,2 milijarde eura, što je 31% više.