Kako lakše do posla u Njemačkoj – ovo je najvažnije

Tržište

Zakon koji su radnici sa ovdašnjeg prostora dugo čekali, a tiče se lakšeg odlaska na rad u Njemačku, od 1. marta stupio je na snagu.

Njemačkoj nedostaje više od milion stručnjaka, što je odavno poznato, pa je Vlada u Berlinu morala da djeluje i usvojila je zakon koji će olakšati imigraciju iz trećih zemalja odnosno zemalja van Evropske unije. Zakon je stupio na snagu, a evo šta je najvažnije:

Šta se u zakonu podrazumijeva pod – stručnjak?
Kao stručnjaci se više ne računaju samo ljudi sa visokom stručnom spremom, već i kvalifikovane osobe čije je stručno obrazovanje trajalo najmanje dvije godine i ekvivalentno je njemačkom obrazovanju. Diplome moraju biti priznate u Njemačkoj.

Ubrzano priznavanje diploma
Za priznavanje diploma je odgovorna Centralna međunarodna služba za zapošljavanje (ZAV) sa sjedištem u Bonu, koja pripada Saveznoj agenciji za zapošljavanje. Kako to funkcioniše objašnjeno je na Internet portalu Make it in Germany, gdje se mogu naći odgovarajući linkovi. Na sajtu se mogu naći informacije i na ovdašnjim jezicima.

Nema više beskrajnog čekanja
Cilj je da se priznanje diplome završi u roku od tri mjeseca nakon predaje svih potrebnih dokumenata. Proces izdavanja vize za stručnjake trebalo bi ubuduće da traje najviše 4 do 6 sedmica.

Kada se angažuje poslodavac?
Zakon podrazumijeva i ubrzanu proceduru po kojoj budući njemački poslodavac, uz punomoć radnika, može zastupati njegove interese i pregovarati sa nadležnim Uredom za strance. Kada se prikupe sve potrebne dozvole, Ured za strance mora informisati Njemačku ambasadu koja onda u roku od tri dana mora izdati vizu.

U kojim profesijama može da se radi?
U principu, važiće sljedeće: Bilo koji stručnjak iz zemlje van EU koji može da dokaže da ima ugovor o radu u Njemačkoj i odgovarajuće stručne kvalifikacije može doći u Njemačku.
Novim zakonom nisu obuhvaćeni pomoćni poslovi za koje nije potrebna stručna kvalifikacija. Međutim, ako imate osnovnu profesionalnu kvalifikaciju i možete dokazati ugovor o radu ili ponudu za posao u Njemačkoj, možete se dokvalifikovati. S tim da se budući poslodavac mora obavezati na dokvalifikaciju i ona mora da dovede do priznate kvalifikacije u roku od dvije godine.

Dozvola boravka
Svako ko ima ugovor o radu ili konkretnu ponudu za posao dobiće dozvolu boravka na četiri godine ili onoliko koliko traje ugovor o radu. Poslije četvorogodišnjeg boravka, stručnjaci stiču pravo na neogračeni boravak u Njemačkoj.
Svako ko želi da traži posao u Njemačkoj dobiće vizu na šest mjeseci. Preduslov: Morate imati novac da pokrijete troškove života tokom tog perioda i biti u stanju da dovoljno govorite njemački (nivo B2).

Studiranje i stručna obuka
Novi zakon se odnosi i na strance koji žele da studiraju ili da se stručno obučavaju u Njemačkoj. Pored gore navedenih zahtjeva, morate imati svjedočanstvo neke njemačke škole u inostranstvu ili završenu školu koja vam daje pravo da studirate na univerzitetu – i ne smijete imati više od 25 godina. Ako ste dvije godine nakon diplomiranja radili u Njemačkoj, imate pravo na stalni boravak.

Stariji od 45 godina
Poseban propis se odnosi na stručnjake starije od 45 godina. Ako želite da dođete u Njemačku morate da imate platu od najmanje 3.685 eura bruto ili dokaz da ste uplaćivali za adekvatnu penziju.

Posebna regulativa za tražena zanimanja
Na primjer, ako ste ljekar, informatičar ili gerijatrijska medicinska sestra i imate najmanje pet godina radnog iskustva, ne treba vam formalno priznavanje vaših kvalifikacija. Međutim, vaš poslodavac se mora obavezati da će pokriti troškove života i deportacije tokom jedne godine – kada se radni odnos završi, ukoliko zaposleni ne bude htio dobrovoljno da napusti Njemačku.

Dolazak s porodicom?
Ako u Njemačku dolazite sa porodicom morate da priložite dokaz o tome da možete da je izdržavate kao i da imate dovoljno veliki stan: To znači oko 950 eura po osobi kao i 10-12 kvadrata prostora po osobi. Djeca do dvije godine se tu ne računaju. Takođe, supružnik i djeca starija od 16 godina, moraju da posjeduju osnovno znanje njemačkog jezika – nivo A1. Kao pridošlica nemate pravo na socijalnu pomoć.

I dalje posebni propisi za Zapadni Balkan
I pored toga što je novi zakon stupio na snagu 1. marta, stari zakon za zemlje Zapadnog Balkana važi do kraja godine. Po tom zakonu za dolazak u Njemačku nije bila potrebna diploma, niti položen ispit o znanju jezika, a mogli su dolaziti i nekvalifikovani radnici.
Preporuka pravnika je da stare zahtjeve ne treba povlačiti, mada njihova obrada može trajati i duže od isteka važenja starog zakona 31.decembra 2020. godine. (DW)