Najveće kompanije na svijetu u 2021. godini

Tržište

Od globalnog pada usljed pandemije COVID-19 do danas, globalna tržišta dionica snažno su se oporavila. Vrijednost sto najvećih svjetskih kompanija 31. marta 2021. procjenjuje se na rekordnih 31,7 triliona dolara, što je 48% više u odnosu na prošlu godinu. Poređenja radi, kombinovani BDP SAD-a i Kine iznosio je 2020. godine 35,7 triliona dolara.

U današnjoj grafici koristimo podatke PwC kako bismo prikazali najveće svjetske kompanije tržišnom kapitalizacijom, kao i zemlje i sektore iz kojih dolaze.

PwC je rangirao najveće kompanije koje su izlitane na berzi. Takođe je važno napomenuti da se klasifikacija sektora temelji na mjerilu FTSE Russell Industry Classification Benchmark, a lokacija kompanije je ona gdje se nalazi njezino sjedište.

Na grafici koju donosi VisualCapitalist to izgleda ovako: