ZORAN JANKOVIĆ: Inovacija i originalnost daje prednost u svakom biznisu

Interview

Ulazak na novo tržište podrazumijeva dobru analizu tržišnih prilika i definisanje konkurentske prednosti u odnosu na ono što je već na tržištu ponuđeno. Kao firma koja se dugo godina razvijala u drugim oblastima, VIZ Zaštita je ulaskom na tržište solarnih elektrana, ponudila novi koncept koji se odnosi na prodaju izgrađenih solarnih elektrana koje su stavljene u funkciju. Ovakav koncept usluge pokazao se uspješnim

razgovarao MARKO ŠIKULJAK      foto Aleksandar ARSENOVIĆ

Izraz „Ključ u ruke“ se najčešće koristi pri kupovini stana, ali ga Zoran Janković upotrebljava kao najjednostavniji način da se opiše ključna razlika njegovog poslovanja u sektoru solarne energije. U domaćem sektoru proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, u kojem vlada velika potražnja za solarnim elektranama, Jankovićeva firma „VIZ Zaštita“ svoju komparativnu prednost vidi u tome da kupcima ponudi izgrađene solarne elektrane koje su u funkciji. Na taj način omogućava da dobiju prihod brže u odnosu na investiranje u projekat solarne elektrane prije nego je izgradnja i započeta.

Naš sagovornik, Zoran Janković, koji uspješno rukovodi ovim privrednim društvom već dugi niz godina, došao je ratne 1994. u Banjaluku da bi dovršio osnovne studije na Tehnološkom fakultetu koje je započeo u Tuzli. Nakon završenih osnovnih studija, karijeru započinje kao profesor hemije u Srednjoj školi unutrašnjih poslova. Godinu dana kasnije zapošljava se u MUP na mjestu inspektora zaštite od požara, a zatim obavlja poslove koordinatora na protivdiverzionoj zaštiti.

Kad započinjem neki posao, istražujem tržište i pokušavam da ponudim nešto drugačije, jer kad ste drugačiji možete da se istaknete i pridobijete klijente

Iskustvo inspektora zaštite od požara bilo je ključno da krene u samostalan posao u oblasti zaštite od požara. Preduzeće „VIZ zaštita“ osnovano je 1999. i obavljalo je usluge iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu. Nakon usvajanja zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj, „VIZ zaštita“ je bila među prvim firmama koja je dobila licencu iz oblasti zaštite životne sredine i svoje usluge proširila i na ovom polju. Poslednjih nekoliko godina šire svoj portfelj na obnovljive izvore električne energije.
– Prvi moj posao nakon završenog fakulteta bio je posao profesora hemije u Srednjoj školi unutrašnjih poslova. U tom teškom periodu, kada su još trajala ratna dešavanja, posao se nije mogao ni birati ni odbijati. Kao student nikad nisam razmišljao da ću karijeru nakon fakulteta započeti kao profesor hemije, međutim to je posao koji se s vremenom zavoli. Taj mlađi svijet koji učite je čudesan, on je izvor energije, inspiriše vas da budete bolji da bi im mogli prenijeti znanje. Da sam na ovom poslu ostao samo godinu duže, vjerovatno bih i danas radio kao profesor. Presudno za posao koji danas obavljam je bio posao inspektora zaštite od požara. Kroz to sam se upoznao sa zakonskom regulativom i njenom primjenom u praksi. U to vrijeme mali broj preduzeća se bavio uslugama iz oblasti zaštite od požara, što me navelo na razmišljanje da bi pružanje ovih usluga mogla da bude moja šansa za privatni biznis. Ubrzo sam napustio posao u državnom sektoru, što je u to vrijeme bila rijetkost, i započeo privatan biznis. „VIZ zaštita“ postoji 25 godina i duži period je njeno poslovanje bilo fokusirano samo na usluge iz oblasti zaštite od požara, zaštite na radu i ekologije. Nažalost, tržište Republike Srpske je malo da bi se u ovoj vrsti usluga preduzeće moglo dalje razvijati, te je bilo neophodno poslovni iskorak napraviti uvođenjem novih usluga, osvajanjem novog tržišta i tako osigurati kontinuitet efikasnog poslovanja i razvoja.

Kad tako postavite stvari, u čemu je vaša „ViZ zaštita“ najbolja?
– VIZ zaštita je preduzeće koje danas posluje sa četiri zavoda: Zavod za zaštitu od požara, zaštitu na radu, zaštite životne sredine i rudarstva, te tehničku kontrolu liftova. Imamo radnu jedinicu „Eko- energetiku“ koja se bavi izgradnjom solarnih elektrana. Prostorno smo organizovani sa radnim jedinicama u Zvorniku, Trebinju i Brčkom.

U 2024. planiramo da izgradimo elektrane ukupne snage između 5 i 7 MW, a odlučili smo se da promijenimo taktiku prodaje, jer ćemo formirati ponude pristupačnije prosječnom kupcu

Zapošljavamo ukupno 39 radnika, od čega je u radnoj jedinici koja se bavi izgradnjom solarnih elektrana zaposleno osam. Trudimo se da naše usluge obavljamo stručno, efikasno i da budemo siguran partner klijentima u realizaciji projekata. Kontinuirano pratimo zakonske norme iz oblasti usluga koje vršimo i nastojim da naše poslovanje u što kraćem roku prilagodimo novinama koje se uvode. Kao primjer mogu navesti tehničku kontrolu liftova, gdje smo jedina firma koja ima standard za tehničko ispitivanje liftova. U oblasti zaštite na radu smo po pitanju broja klijenata sa kojima imamo zaključene ugovore za obavljanje poslova zaštite na radu, među vodećim u Republici Srpskoj. Konkurencija svakako postoji, imamo 24 firme koje se bave poslovima zaštite na radu, ali u mnogo manjem obimu u odnosu na nas. Većina konkurentskih firmi je iznikla iz „VIZ zaštite“, odnosno osnovali su ih radnici koji su iskustvo stekli u „VIZ zaštiti“ i odlučili da se osamostale.

U čemu je posao zaštite poseban?
– Poseban je prije svega što ga obavlja multidisciplinaran tim visokokvalifikovanih radnika, koji moraju imati specifično znanje iz oblasti usluga kojim se bavimo, kao i određeno iskustvu u obavljanju ovih poslova. Riječ je o veoma odgovornom poslu, s obzirom da se radi o zaštiti života ljudi i imovine. Nažalost, na našim prostorima nije dovoljno razvijena svijest o značaju zaštite na radu i zaštita od požara, pa postanemo toga svjesni tek kada se desi neka incidentna situacije. Sa svojim uslugama učestvujemo u svim dijelovima projektantskog posla, radimo elaborat zaštite od požara, elaborat uređenja gradilišta u vezi sa zaštitom na radu. Ukoliko je za realizaciju projekta potrebna ekološka dozvola, vršimo izradu potrebne dokumentacije za dobijanje.

Kako ste odlučili da se proširite u sektor solarne energije?
– Negdje 2016. počinjemo sa planiranjem daljeg razvoja preduzeća i odlučujemo se za zelenu energiju. Prvi korak smo napravili 2019. godine izgradnjom solarnih elektrana za svoje potrebe, ukupne instalisane snage 1,17 MW u Brezičanima. Za izgradnju smo angažovali izvođače radova, da bi se nakon toga odlučili da samostalno krenemo u taj posao i gradimo elektrane za tržište. Tako smo 2022. počeli sa gradnjom prve tri solarne elektrane, na istoj lokaciji u Brezičanima.

Prvi smo kod nas ponudili bifacijalne solarne panele koji apsorbuju svjetlost sa obje strane, a ispod njih se nalazi šljunak koji reflektuje svjetlost sa donje strane. Procjenjujemo da će ove elektrane davati sedam odsto više struje nego uobičajene

U fazi izgradnje ovih elektrana, pripremali smo tehničku dokumentaciju za osam novih elektrana u Jurkovici, deset elektrana u Podrgradcima i jedanaest elektrana u Trebovljanima. Do sada smo izgradili 33 manje solarne elektrane, ukupne instalisane snage 5MW. Elektrane u Podgradcima i Trebovljanima su urađene sa inovativnom tehnologijom koja se prvi put primjenjuje kod nas. U pitanju su bifacijalni solarni paneli, koji su postavljeni na podlogu od šljunka koja reflektuje svjetlost, tako da se svjetlost apsorbuje sa obje strane panela i samim tim povećava proizvodnja električne energije. Procjenjujemo da će ove elektrane proizvoditi za sedam odsto više električne energije, u odnosu na uobičajene solarne elektrane. Prilikom ulaska u posao izgradnje solarnih elektrana imali smo cilj da potencijalnim kupcima ponudimo nešto drugačije i bolje od onog što se nudilo na tržištu. Za razliku od ostalih, mi radimo po principu “ključ u ruke”, a to podrazumijeva da mi kupimo zemljište, uradimo tehničku dokumentaciju, izgradimo solarne elektrane i nakon toga ih prodajemo kupcima. Naša prednost je što imamo investitore koji žele da ulažu u zelenu energiju, ali komplikovano im je da realizuju projekat od početka, tako da mi koji smo iskusniji u ovom poslu možemo investitoru obezbijediti da u kraćem roku dođe do solarne elektrane koja je u funkciji. Takođe, kupci se mogu uvjeriti u kvalitet naše izgradnje na osnovu solarnih elektrana koje smo već izgradili. U 2024. planiramo da izgradimo elektrane ukupne snage između 5 i 7 MW.

Kako izgleda tržište gotovih elektrana, šta traže kupci, koji su njihovi motivi?
– U dosadašnjem periodu smo za tržište gradili mala postrojenja instalisane snage 150 KW. U ovoj godini se dešava i pad cijena opreme potrebne za izgradnju solarnih elektrana, stoga očekujem i da će cijena postrojenja biti manja oko 25 odsto. Svaki kupac nakon kupovine solarne elektrane, slobodan je da bira trgovca električne energije kojem će prodavati proizvedenu energiju. U ovom trenutku je mnogo bolja investicija solarna elektrana nego stan, ukoliko želite da sačuvate vrijednost svog novca. Isplativost je veća i investicija se vraća za manji broj godina, a imate stalan benefit narednih dvadesetak godina. Investicija se otplaćuje između sedam i deset godina, jer je teško procijeniti koja prosječna cijena električne energije će biti u budućnosti. Sve procjene su da će cijena električne energije rasti, jer se trenutno nalazimo na petogodišnjem minimumu i očekuje se rast.

Osim manjih elektrana, ulazite u izgradnju jedne veće. Da li nju planirate za sebe ili za prodaju?
– Naš razvojni put u ovoj oblasti je započeo od investiranja u vlastite solarne elektrane, zatim izgradnja manjih solarnih elektrana za prodaju, a onda smo se odlučili za veće postrojenje i 2021. smo podnijeli zahtjev za koncesiju za izgradnju solarne elektrane od 10 MW u okolini Bileće. Procedura dodjele koncesije je završena, donesen je regulacioni plan za realizaciju ovog projekta i dobijeni lokacijski uslovi.

Pad cijena opreme potrebne za izgradnju solarnih elektrana je najava da će i cijena za konačnog kupca biti niža za oko 25 odsto

Trenutno smo u procesu dobijanja građevinske dozvole, nakon čega ćemo krenuti u izgradnju, već krajem marta. Završetak izgradnje elektrane planiran je krajem 2024. godini. U našem vlasništvu ćemo zadržati 50 odsto elektrane, dok će druga polovina biti prodata potencijalnom kupcu sa kojim su u toku pregovori. Jedan od razloga zašto ulazimo u ovaj posao jeste što želimo u budućnosti da se razvijamo u pravcu prodaje električne energije. Uslov za to je da imate minimum 5 MW vlastite proizvodnje. Nakon toga, sledeći korak bi trebala biti nabavka baterija za skladištenje električne energije koje će omogućiti prodaju proizvedene električne energije u trenutku kada je najbolja cijena, nakon sedam sati. Baterije su trenutno skupe, ali kada dođe do pada cijene, vjerovatno ćemo ući u tu investiciju.

Kako ocjenjujete budućnost potražnje zelene energije?
– Mislim da će zeleni sertifikati, koji se najavljuju, uskoro zaživjeti i na našim prostorima i da će to potpuno promijeniti situaciju u korist električne energije iz obnovljivih izvora. Zeleni sertifikat znači da će se proizvodi ocjenjivati po tome koja energija je imala učešće u procesu proizvodnje, te će oni koji su dobijeni iz “prljave energije” imati dodatne, posebne poreze. To će se povećati potražnja zelene energije, jer će privrednici u raznim granama time održavati svoju konkurentnost proizvoda. Energetika je jedna od grana privrede u kojoj mi možemo iskoračiti i približiti se drugim zemljama. Takođe, bilo bi veoma značajno da dobijemo berzu struje u BiH, jer time bi postali konkurentniji, odnosno imali bi bolju cijenu struje jer bi imali manje posrednika.

BRZINA IZDVAJA OD DRUGIH
Šta je po vama bitno za uspjeh u poslu na domaćem tržištu?
– Jasno definisanje razvojnih ciljeva je osnovni zadatak da bi preduzeće uspješno funkcionisalo. Za realizaciju poslovne ideje veoma je bitno vrijeme, a znanje se podrazumijeva. Brzina vam donosi prednost u odnosu na konkurenciju. Potrebno je postaviti sebi cilj i težiti da ga dostignete što prije. To možete jedino sa dobrim kadrovima, kvalitetnim i brzim radom. Zato je važna praksa i iskustvo, ako imate iskustvo onda ste brži i bolji u svom poslu, što donosi i veći profit. Razvoj nove usluge, ne može se ostvariti preko noći. Dugo smo se spremali da uđemo u posao izgradnje solarnih elektrana. Dosta vremena je potrošeno na pripremi dokumentacije, obuci kadrova koji će moći kvalitetno da izvrše postavljeni zadatak. Tajming ulaska na tržište usluga izgradnje solarnih elektrane je bio bitan za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. Naime, prve solarne elektrane za tržište izgradili smo krajem 2022. i početkom 2023. kada je bila prava eksplozija kupovine solarnih elektrana. Kupci su bili motivisani visokom otkupnom cijenom električne energije, a najbolja reklama za dalju prodaju elektrana je dobro odrađen posao.