EU od sada bira čije pare uzima

  • In Svijet
  • 15. April 2019.
  • 61 Views
EU od sada bira čije pare uzima

Članice EU ubuduće će morati da dostavljaju izvještaj Evropskoj komisiji koji se odnosi na kontrolu stranih investicija, saopštila je Evropska komisija.

Trenutno 14 država ima uspostavljene mehanizme za provjeru direktnih stranih investicija, dok je nekoliko država članica u procesu reforme svojih mehanizama za nadgledanje ovakvih transakcija.

U narednih 18 mjeseci, Evropska komisija i države članice EU preduzeće potrebne korake da bi se ova odluka u potpunosti počela primjenjivati od 11. oktobra, 2020.godine. To će omogućiti detaljniju razmjenu informacija, posebno kada je riječ o specifičnim stranim ulaganjima.

Tako će Komisija moći da izdaje mišljenje o tome da li određena investicija predstavlja prijetnju po bezbjednost i javni red, odnosno, da li investicija ugrožava programe ili projekte od interesa za celu EU.

Dodatno, ovom uredbom biće uspostavljeni sigurni kanali za razmjenu informacija o transakcijama, kao i neophodne procedure u slučaju pojavljivanja rizičnih indikatora.
Kada je riječ o zemljama porijekla investicija koje su najviše zastupljene u EU, glavni investitori su zemlje napredne ekonomije poput: SAD, Švajcarske, Norveške, Kanade, Australije, Japana, na koje ukupno otpada 80% investicija, prenosi Nova ekonomija.

Takođe, sve vidljivija su i ulaganja Kine (proizvodnja aviona i specijalizovanih mašina), kao i Indije (farmaceutski proizvodi).

Dok preduzeća u državnom vlasništvu predstavljaju samo mali dio stranih akvizicija, čak je i u toj sferi primjetan rast tokom posljednjih godina. Pa se tako Rusija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati ističu u tom pogledu sa ukupno 18 akvizicija u 2017. što je tri puta više nego u 2007. godini.

Preporučujemo vam i sljedeće: