Vlada FBiH ponovo traži konsultanta za projekt istraživanja nafte

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, kao ugovornom organu, dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke usluga putem otvorenog postupka za izbor pravne osobe kao stručnog konzultanta u izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji Federacije BiH

Postupak će obaviti Komisija za pripremu dokumentacije koja će biti imenovana rješenjem Federalnog ministarstva. Stručni konsultant treba posjedovati iskustvo u međunarodnim pregovorima i izradi ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa. Procijenjena vrijednost usluga stručnog konsultanta je do 1.500.000 KM, a biće isplaćena u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u FBiH.

Popis kvalifikovanih ponuđača utvrdiće Komisija, pri čemu cijena čini 30 posto, a tehnički kriteriji 70 posto. Konačnu odluku o odabiru stručnog konsultanta, na prijedlog Komisije, donijeće Vlada FBiH.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti za javnu nabavku usluga za izbor stručnog konzultanta i tendersku dokumentaciju iz 2014. godine.

Vlada FBiH kreće u novi psotupak traženja strateškog partnera za istraživanje nafte i gasa nakon što je Shell odustao od projekta 2015. godine zbog tržišnih kretanja cijena nafte. Memorandum o saradnji Federacija BiH je potpisala sa Shellom još u novembru 2011. godine.

Prošle godine su iz Vlade FBiH tvrdili da je interesovanje za istraživanje nafte pokazao francuski naftni gigant Total, koji je u pismu namjere najavio da bi u istraživanje nafte na području FBiH uložio milijardu dolara, a pisma namjere poslale su i naftne kompanije Key Petroulem iz Australije i Spectrum iz Velike Britanije.

(SEEBIZ)