EU odobrila reformu bankarskih regulativa

Banke, Eurozona, Finansije

Ministri finansija EU postigli su dogovor o reformi regulativa o bankarskom kapitalu

Ovo je, svakako, važan korak za povećanje finansijske stabilnosti u evropskom bloku.

– Savjet ministara finansija EU je dogovorio generalni pristup bankarskom paketu – izjavio je bugarski ministar finansija Vladislav Goran u Briselu, čija država trenuno predsjedava Unijom.

Prema postignutom dogovoru, koji još mora da dobije zeleno svjetlo zakonodavaca EU, evropske banke će morati da poštuju novi set zahtjeva, koji imaju za cilj da kreditiranje banaka drže pod kontrolom i da osiguraju da imaju stabilne izvore finansiranja.

Njemačka i Francuska u potpunosti su podržale dogovor, dok su ga druge države prihvatile uz rezerve, a Italija i Grčka su bile uzdržane.

Agencija evrozone za spasavanje posrnulih banaka pod nazivom Jedinstveni rezolucioni mehanizam će, prema tom dogovoru, dobiti mandat da odredi nivo kapitala koji banke moraju posjedovati kako bi se zaštitile od moguće krize i propadanja.

Za najveće banke, minimalni zahtjev za kapitalom i podobnim obavezama (MREL) će biti postavljen na 8 odsto njihovih ukupnih obaveza i sredstava, dok će za banke za koje se procijeni da nisu dovoljno bezbjedne biti usvojen viši MREL, a za bolje kapitalizovane niži.