Prva država u kojoj će javni prevoz biti besplatan

Svijet

Luksemburg postaje prva država u kojoj će javni prevoz biti besplatan, a kako je najavljeno, Vlada te države nastoji da prioritet da životnoj sredini i sredi jedan od najvećih problema – saobraćajne gužve

Karte na vozovima, tramvajima i autobusima biće ukinute slJedećeg lJeta u skladu sa planovima ponovo izabrane vladajuće koalicije koju vodi Ksavijer Betel.

Nova Vlada je obećala da će prioritet dati životnoj sredini, a razmatra i legalizaciju kanabisa, kao i uvođenje dva nova državna praznika.

Grad Luksemburg pati od najvećih saobraćajnih gužvi u svIJetu. Tu živi oko 110.000 ljudi, ali oko 400.000 dolazi u grad da radi. Istraživanja su  pokazala da su vozači u 2016. godini u proveli 33 sata u saobraćajnom zastoju.

U cIJeloj državi živi oko 600.000 ljudi, a oko 200.000 ljudi koji žive u Francuskoj, Belgiji i NJemačkoj prelaze granicu svaki dan da bi radili u Luksemburgu.

Luksemburg ima progresivan stav prema prevozu. Ipak, sve to, kako kažu, još uvIJek treba razmotriti, jer još nije donIJeta odluka o tome šta treba uraditi u dIJelovima za prvu i drugu klasu u vozovima.