U Briselu izbacuju automobile na benzin i dizel

Vlasti u Briselu planiraju da do 2035. godine zabrane upotrebu benzinskih automobila na svojim ulicama.

Briselske vlasti su usvojile konačnu verziju klimatskog plana prema kojem je planirana zabrana benzinskih i dizelskih automobila u narednom periodu.

Prema ovom planu, biće zabranjena upotreba dizelskih vozila najkasnije do 2030. godine, a upotreba benzinaca najkasnije do 2035. godine, navodi Al Džazira.
Prethodna vlada razvila je zone smanjenja emisija štetnih gasova koje obuhvataju područja u svim dijelovima Brisela.

Planirano je da u tim zonama dizel i benzinska vozila kao i motocikli budu zabranjeni čak i prije planiranog roka.

Gradske vlasti su saopštile da će biti uvedene strože provjere i mobilni timovi koji će pratiti da li se poštuju usvojena pravila na ulicama Brisela.