ELNOS GRUPA: HE Dabar – prvi pogled iznad Gornjih horizonata

BUSINESS KLUB

Hidroelektrana Dabar prva je velika greenfield investicija u oblasti elektrana u BiH u posljednje tri decenije i najznačajniji korak ka ostvarenju više decenija stare vizije o izgradnji megaprojekta „Gornji horizonti“. Za Elnos Grupu, koja je važan akter ovog kompleksnog poduhvata, izgradnja hidroelektrane Dabar je izazov na domaćem terenu kakav su dugo priželjkivali

Elnos Grupa je internacionalni koncern za elektroenergetiku koji posluje u 16 zemalja regije i Evrope. Snažnu lidersku poziciju i visoku reputaciju u oblasti elektroenergetike ova kompanija je izgradila zahvaljujući visokoprofesionalnom pristupu realizaciji niza složenih poduhvata u Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Islandu… U domaćoj javnosti vrijedi mišljenje da je ova kompanija odvažni nosilac titule poželjnog partnera na evropskim tržištima znanja i tehnologija.

Elnos Grupa je do sada učestvovala u realizaciji velikog broja projekata kroz koje je instalirano više od 800 megavata kapaciteta u oblasti zelene energije. Ipak, poduhvat izgradnje hidroelektrane Dabar za timove inženjeringa ove kompanije predstavlja poseban izazov. Razlog za to je veoma jednostavan – izgradnja hidroelektrane Dabar (159,15 MW) je najveći i najkompleksniji hidroenergetski projekat u regionu. Ovim projektom se pomjeraju granice inženjeringa kod nas.

Zelena energija Hercegovine

– Inženjeri tokom školovanja maštaju o dostizanju znanja neophodnih za izgradnju objekata poput HE Dabar. Biti dio ovog procesa biće posebno profesionalno ispunjenje i zadovoljstvo – kaže Marko Mijić, član Uprave za tehničke poslove Elnos Grupe.

Elnos Grupa je internacionalni koncern za elektroenergetiku. Posluje u 16 zemalja Evrope

Ova hidroelektrana, snage 159,15 MW, biće jedna od najvećih u BiH. HE Dabar je složen hidroenergetski sistem osmišljen za korištenje hidropotencijala sliva rijeke Zalomke i akumulacije u Nevesinjskom polju koji će godišnje proizvoditi 251,80 GWh. Njena izgradnja je veliki tehnički i logistički izazov. Elnos Grupa će u okviru izgradnje hidroelektrane Dabar realizovati kompletnu elektro i mašinsku fazu radova. Timovi ove kompanije će u okviru projekta realizovati sveobuhvatne etape radova koji se odnose na projektovanje, isporuku, montažu i puštanje u rad kompletne elektromašinske opreme u mašinskoj zgradi hidroelektrane te elektroopreme na nivou cijele elektrane.

Marko Mijić

Iste faze radova povjerene su timovima ove kompanije i na planu instalacije 220 kV rasklopnog postrojenja zajedno sa 220 kV kablovskom vezom između njega i energetskih blok-transformatora, te izgradnje 2×220 kV dalekovoda za ostvarivanje veze sa prenosnom mrežom Bosne i Hercegovine.

– Jedno je sigurno, ovaj projekat je za Elnos Grupu među najvećima po obimu isporuke opreme, realizacije radova kao i složenosti tehničkog rješenja i implementacije. Njegovom realizacijom ćemo steći značajno novo iskustvo u izgradnji velikih hidroenergetskih objekata i realizaciji kompleksnih projekata, što će dodatno osnažiti naš stručni kadar, koji već posjeduje multidisciplinarno iskustvo – istakao je Mijić.

Investicija budućnosti

– Hidroelektrana Dabar predstavlja pokretanje najvećeg investicionog ciklusa, sa posebnim naglaskom na regiju istočne Hercegovine. Ona će sa svojih gotovo 160 MW na primarnom nivou proizvoditi 250 GWh električne energije, međutim na sekundarnom nivou će praviti daleko veći rezultat, jer ovu vodu koriste i elektrane u Trebinju i Dubrovniku i potencijalno buduća elektrana u Bileći. Tako da ćemo na nivou horizonata nizvodno dobiti dodatnih 460 GWh sati električne energije. Sigurno je da ćemo izgradnjom hidroelektrane Dabar zonu Hercegovine pretvoriti u veliko investiciono područje ogromnih mogućnosti – kaže Borko Torbica, izvršni potpredsjednik Uprave Elnos Grupe.

Nova tržišta i rad na izazovnim i kompleksnim projektima su formula koja Elnos Grupu čini liderom u sektoru elektroenergetike. Kompanija je prošle godine uspješno iskoračila na tržište Češke i Poljske, a u ovoj godini realizuje niz zahtjevnih projekata među kojima se posebno izdvajaju:

HVDC DolWin 5

Graditi HVDC interkonekcije jedan od najvećih izazova energetske tranzicije. Ova revolucionarna rješenja prenose velike količine energije, na velikim udaljenostima, uz znatno manje gubitke.

Elnos Grupa je do sada bila dio HVDC projekata NordLink i MONITA, a njeni timovi se trenutno nalaze u Njemačkoj gdje su dio realizacije HVDC projekta DolWin 5. Ova HVDC interkonekcija će imati kapacitet 900 MW i biti dugačka 130 kilometara i povezaće novi offshore vjetropark na visokonaponsku mrežu na njemačkoj obali.

OIE projekti i više od 600 novih zelenih MW

Solar je favorit zelene tranzicije i borba za njegove „zlatne“ megavate u EU u punom je jeku. U ovom kontekstu prošle i ove godine Elnos Grupa pravi nove važne iskorake. Timovi ove kompanije trenutno pišu posljednje stranice izgradnje solarne elektrane Bukovica (6,25 MW), njihovog prvog projekta iz oblasti solara u Hrvatskoj, dok u BiH u aprilu ulaze u projekat izgradnje solarne elektrane Medeno polje (4,9 MW).

Među aktuelnim OIE projektima u regionu na kojima je Elnos Grupa angažovana se posebno izdvajaju izgradnja vjetroparka Krivača (103 MW) i velika revitalizacija hidroelektrane Perućica (307 MW).

Elnos Grupa je realizaciju radova na izgradnji vjetroelektrane Krivača, prve vjetroelektrane u Srbiji koja nastaje južno od Save i Dunava, ove godine nastavila odličnom dinamikom. U okviru ovog projekta kompanija je zadužena za realizaciju radova na izradi elektroenergetskih objekata zahvaljujući kojima će vjetropark biti priključen na 110 kV elektroenergetsku mrežu. U pitanju je izgradnja dva 110 kV dalekovoda, zatim objekta 33/110 kV transformacije VE Krivača, te proširenje dvije postojeće 110/35 kV trafostanice Veliko Gradište i Neresnica.

U oblasti hidroenergije Elnos Grupa uskoro postaje dio velikog poduhvata revitalizacije hidroelektrane Perućica (307 MW), najstarije hidroelektrane u Crnoj Gori.

Na obodu zlatnog Praga

Nova tržišta i rad na izazovnim i kompleksnim projektima postaju formula koja Elnos Grupu čini liderom u sektoru elektroenergetike. Ova kompanija je krajem prošle godine iskoračila na tržište Češke. Prvi projekat koji će naši timovi realizovati u ovoj zemlji je rekonstrukcija 400 kV dalekovoda V-413 koji će obezbijediti sigurnije napajanje stambenih i privrednih objekata u širem području Praga.

Posao povjeren ekipama Elnosa obuhvata demontažu starog i izgradnju novog dalekovoda na trasi dugoj 37,69 kilometara. Projekat će se odvijati u etapama u periodu od 2023. do 2025. godine.

Ove godine na terenu u Danskoj

Poslovni putevi ove godine Elnos Grupu vode u Dansku. U najmanjoj nordijskoj zemlji, timovi Elnosa će graditi 400 kV dvosistemski dalekovod Endrup-Idomlund i Endrup-njemačka granica, dužine 150 kilometara. Izlaskom na ovo tržište Elnos Grupa je dodatno zaokružila nordijsko tržište.

Željeznica Divača-Kopar

Izgradnja drugog kolosjeka željezničke pruge Divača-Kopar strateški kotira kao jedan od najvažnijih i najzahtjevnijih infrastrukturnih poduhvata u Sloveniji. Ekipe slovenačke članice Elnos Grupe su u kratkom roku i na veoma složenom terenu, realizovale radove izmještanja 110 kV dalekovoda na ukrštanjima sa novim kolosjekom pruge Divača-Kopar.

ELNOS GRUPA EVROPSKA KOMPONENTA PROJEKTA HE DABAR
Uloga glavnog izvođača projekta izgradnje HE Dabar povjerena je kineskoj korporaciji China Gezhouba Group Corporation (CGGC). Elnos Grupa je ponosna što čini osovinu evropske komponente izvođača ovog kapitalnog projekta, a posebno je značajno što je riječ o domaćoj kompaniji na domaćem tržištu. To ovom projektu, koji će biti generator ekonomskog razvoja RS i BiH, daje posebnu dimenziju.

„Gornji horizonti“ i HE Dabar
Koncept „Gornji horizonti“ podrazumijeva izgradnju čak sedam hidroelektrana i šest akumulacionih bazena u sistemu istočne Hercegovine. Izgradnja „Gornjih horizonata“ zasniva se na velikom vodnom potencijalu i kaskadnom rasporedu kraških polja istočne Hercegovine čiji geografski položaj omogućava da se potencijal vode koristi u svom optimumu.

NAJVEĆI ZADATAK VELIKE BRITANIJE

Timovi Elnos Grupe su ove godine nastavili postizati odlične rezultate u okviru poduhvata High Speed 2 u Velikoj Britaniji. High Speed 2 je trenutno najveći infrastrukturni projekat u Evropi i ime buduće željezničke pruge za ultrabrze vozove koja će povezivati najveće britanske gradove. U okviru ovog poduhvata timovima Elnos Grupe su povjereni zadaci: projektovanja, izrade, isporuke i instalacije 46 distributivnih trafostanice za napajanje velikih gradilišnih mašina za bušenje tunela. Ove impozantne mašine se nalaze na tri velika gradilišta u sjeverozapadnom Londonu. Ovo je prvi ugovor Elnos Grupe na ovom projektu, a u kompaniji očekuju da će do 2038. godine, do kada će se prema aktuelnom planu projekt High Speed 2 odvijati, realizovati još ugovora u okviru projekta HS2.