Hifa Petrol ide u veliku investiciju u Banjaluci

BiH

Hifa Petrol ide u veliku investiciju na parceli nekadašnjeg privrednog gigantaBiznis Info / by BiznisInfo / May 02, 2023 at 06:01PM

Kompanija Hifa Petrol iz Sarajeva planira veliku investiciju na području Banjaluke, kojom će dodatno ojačati svoje kapacitete nakon što je prošle godine ostvarila rekordne prihode, izvještava BiznisInfo.ba.

Investiciju će realizovati banjalučka podružnica ove kompanije na lokaciji koja je kupljena prošle godine. Ovom investicijom Hifa Petrol će osnažiti svoje kapacitete za skladištenje, pretovar i transport, i to ne samo nafte i naftnih derivata već i drugih vrsta robe.

Hifa Petrol je ovu lokaciju kupila u avgustu prošle godine za potrebe pretakanje naftnih derivata i ostalih roba.

Na predmetnoj lokaciji planiraju obavljati djelatnosti skladištenja tečnog naftnog gasa (TNG) u nadzemnim rezervoarima, ukupnog kapaciteta 450 m3 (tri rezoervoara po 150 m3).

Također je planirano korištenje robno transportnog terminala za transport (pretakanje) naftnih derivata iz vagon cisterni koje bi se vozom dopremale na industrijski kolosjek “Poslovna zona”, a zatim preko terminala prebacivala u kamion cisterne i odvozili ka poslovnim jedinicama.

Na ovoj loakciji vršio bi se i transport (pretovar) i ostale robe (metal, drvo), koji bi se privremeno skladištio do odvoza na tržište. Podnesen je zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za ovo postrojenje.

Lokacija se nalazi u “Poslovnoj zoni” a.d. Banja Luka, odnosno bivšem industrijskom kompleksu Incel, koji je nekad bio najvažniji poslovni sistem u Banjaluci.

Planirani kapacitet ovog industrijskog postrojenja je:

  • Skladište tečnog naftnog gasa (TNG) 450 м3
  • Transport (pretakanje) naftnih derivata: 9.000 tona/god
  • Transport (pretovar) ostale robe (metal, drvo): 3.000 tona/god

Inače, Hifa Petrol je jedna od najvećih naftnih kompanija u BiH. Kako smo ranije izvijestili, prošle godine su imali veliki rast prihoda.

Prihodi su u 2022. dostigli iznos od čak 731 milion KM, u poređenju s 483 miliona godinu ranije, čemu su doprinijele visoke cijene nafte. Tim rezultatom se Hifa Petrol probila na 9. poziciju najvećih komapnija u FBiH po ukupnim prihodima.

Vlasnik Hifa Petrola je Hajrudin Ahmetlić iz Tešnja koji investira i u druge poslovne sektore.