Sosijete ženeral kažnjena pet miliona eura u Francuskoj

  • In Banke
  • 22. July 2017.
  • 268 Views
Sosijete ženeral kažnjena pet miliona eura u Francuskoj

Francusko tijelo zaduženo za kontrolu banaka odredilo je banci Sosijete ženeral (Societe Generale) kaznu od pet miliona eura i ukor zbog nedovoljnih napora u borbi protiv pranja novca

“Kazna je određena jer su u toj banci otkrivene nepravilnosti u primjeni mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma tokom 2015. godine”, navodi se u saopštenju.

Francuski organ je otkrio nepravilnosti u dostavljanju redovnih izvještaja banke nadležnim organima kao i sumnjive transakcije s pojedinim klijentima tokom 2014. i 2015. godine.

Taj organ je 2010. gdine sa deset miliona eura kaznio banku BNP Pariba (Paribas) zbog sličnih prekršaja.

Preporučujemo vam i sljedeće: