Tržište cigareta prepolovljeno u odnosu na 2008. godinu

U prošloj godini pad potrošnje cigareta iznosio je 12,3%, čime je obim regularnog tržišta cigareta u odnosu na 2008. godinu prepolovljen

Redovno povećanje specifične akcize na cigarete i na rezani duvan prouzrokovali su daljnji pad potrošnje cigareta u Bosni i Hercegovini, navodi se u analizi Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Usljed slabije potrošnje i naplata prihoda od akciza na duvan bila je manja, a što je imalo uticaja i na ukupnu naplatu prihoda od akciza.

U prvom kvartalu ukupni prihodi od akciza su porasli za 5,3%, dok je u drugom zabilježen pad od 2,5%, zahvaljujući padu akciza na duvan od 8,1%. U trećem i četvrtom kvartalu akcize na duvan su rasle po stopi 1,4% i 2,7%, dok su ukupni prihodi od akciza rasli po stopi 3,6% i 5,8%.