Pivarska industrija se okreće ženskim potrošačima

Decenijama su pivarske kompanije svoje marketinške napore usmjeravali tako da pridobiju mušku populaciju, ali čini se da pivari mijenjaju smijer

Procijenjeno je da je došlo vrijeme da se okrenu ženama. “Anheuser-Busch InBev” je najavio da će, po prvi put u istoriji, rebrendirati svoju Lime-A-Rita liniju, koja će biti namijenjena isključivo ženama.

Selena Kalvaria, direktorka Lime-A-Rite istakla je da postoji svega nekoliko alkoholnih pića koja se povezuju sa ženama. Ne samo da će taj brend biti za žene nego su ga žene i kreirale. Ona je dodala da se cijeli tim za rebrendiranje sastojao isključivo od žena.

Otkad je “AB InBev” 2012. godine stavio na tržište Bud Light Lime-A-Rita, uprkos muškoj marketinškoj strategiji, 65 odsto kupaca bile su žene. Velikim zaokretom “AB InBev” će pokušati da pridobije žensku populaciju, nakon dugogodišnjeg marketinškog zanemarivanja.

Prema Kalvarijinim riječima, Amerikanke godišnje popiju približno 20 milijardi litara vina i žestokih pića, kao i 5 milijardi litara piva. Pivo je manje popularno u ženskoj populaciji u Americi, a jedan od uzroka može biti i to što su reklamne kampanje oduvijek bile prilagođene privlačenju muškaraca. Ali, i to se mijenja.

– Potrošači se mijenjaju, društvo se mijenja i tu vidimo priliku da se i brend promijeni. Ako želimo ostati relevantni na tržištu, moramo ići u korak s vremenom, rekao je Alexander Lambrecht, potpredsjednik brenda Bud Light.

Međutim, ne ostaje sve na marketingu, ukoliko žele privući žene, pivari moraju da ponude slađe varijante piva.