Loši krediti problem u regionu

Nenaplativi krediti (NPL) opterećuju gotovo sve zemlje regiona i rješavanju tog problema se mora posvetiti više pažnje

Guverner Centralne banke Radoje Žugić je rekao na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona u Bečićima, da u Crnoj Gori postoji nekoliko ključnih ranjivosti bankarskog sektora i da je jedna od njih visok kreditni rizik nagomilan bilansima banaka. U avgustu 2011. NPL u Crnoj Gori su iznosili 25,95 odsto, a sada oko 9,5 odsto.

– Dosta smo smanjili, ali to je i dalje visok nivo NPL, koji se neuredno servisiraju i banke moraju više poraditi na tom problemu – istakao je Žugić.

On očekuje da će se nivo NPL dodatno smanjiti u Crnoj Gori u narednom periodu.  Prema njegovim riječima, još jedna ranjivost je i nedovoljna kreditna aktivnost bankarskog sistema, pošto je u Crnoj Gori 2009. učešće kredita u BDP-u bilo 96 odsto, a ove godine 68 odsto. Ove godine, ipak, imao rast kredita u privatnom sektoru od 6,3 odsto – dodao je Žugić.

U Srbiji udio nenaplativih kredita iznosi oko 17 odsto.

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić je rekao da je u BiH procenat NPL prošle godine bio 11,8 odsto, dok je u prvom kvartalu ove godine bio 11,5 odsto.  Softić je rekao da u BiH nije jednostavan ambijent, ali da se uspijeva održati finansijska i monetarna stabilnost. On je dodao da je planirano da BiH ima stopu prvirednog rasta od tri odsto, da je prošle godine industrijski rast bio 4,3 odsto, nezaposlenost 25,4 odsto, kao i da je javni dug 12,1 milijardu konvertibilnih maraka (šest milijardi eura), što je oko 41,3 odsto BDP-a.

Guverner Banke Albanije Gent Sejko je rekao da ta zemlja ima rast kreditiranja od 3,2 odsto i da očekuju da će biti još i veći.  Kada je riječ o NPL-ovim, Sejko je kazao da su ti krediti na nivou od 16,5 odsto.