HR menadžeri žele da pokažete ove vještine na razgovoru za posao

Karijere

One su posebno bitne za pokazati već u fazi razgovora, kada će menadžeri zapošljavanja dodatno pomno paziti na kandidate čije se međuljudske osobine i način komunikacije razlikuju od traženih, rekla je glavna šefica kompanije za posredništvo u zapošljavanju CareerBuilder, Michelle Armer.

„Tvrde ili tehničke vještine mogu se naučiti lakše od mekih vještina, a na današnjem tijesnom tržištu rada poslodavci često zapošljavaju kandidate koji možda nisu 100% kvalifikovani za posao, ali imaju potencijal da preuzmu ulogu. Mekane vještine mogu pomoći menadžerima za zapošljavanje da odrede ima li netko taj potencijal i je li bi se dobro uklopio“, rekla je Armer za CNBC Make It.

U godišnjem istraživanju trendova zapošljavanja – oko 92% poslodavaca smatra da su meke vještine važne u fazi razgovora za posao, pri čemu četiri petine rangiraju međuljudske osobine jednako ili važnije od tvrdih vještina. LinkedIn je u novom izvještaju o vještinama 2020. prikazao meke vještine kao jedan od glavnih diferencijatora za zaposlenike u novom desetljeću.

Najvažniji primjeri, ciljevi i lično iskustvo

To znači da bi kandidati trebali koristiti intervju kao priliku da istaknu svoje najjače meke vještine, vodeći računa da budu autentični i daju primjere.

„Česta greška koja može naštetiti percepcijskim mekim vještinama anketara je kada kandidat za posao samo nabroji one meke vještine za koje vjeruje da ih ima bez da za to pruži dokaze, navede primjere ili pozadinu. To sagovorniku ne pokazuje vaše sposobnosti; samo im govori.”, rekla je Armer.

„Pronalaženje prilike da ilustrujete kako zaista obilujete opipljivim primjerima važno je kako bi anketarima pomogli da razumiju kako će vas vaše vještine najbolje uklopiti u posao.“

Međutim, važno je osigurati da vaši postupci odražavaju vaše riječi. Ako, recimo, kažete da imate veliku pozornost za detalje, provjerite jesu li vaši odgovori na e-poštu personalizovani i gramatički ispravni.

“Pogreška pri pisanju ili kriva pogrešna riječi je crvena zastava za ispitivača, posebno ako ste spomenuli da ste orijentisani na detalje”, napomenula je Armer.

Suradnja

Ne postoje čvrsta i kratka pravila o tome koje meke vještine poslodavci zahtijevaju i mogu biti ne navedena u opisu posla. Međutim, Armer je primijetila da se saradničke vještine, kao što su timski rad i dobra komunikacija, obično visoko ocjenjuju. LinkedIn zasebno u svom izvještaju o 2020. godini navodi – kreativnost, uvjerljivost, saradnju, prilagodljivost i emocionalnu inteligenciju – kao najtraženije meke vještine ove godine.

Naravno, meke vještine ne dolaze prirodno svima, posebno u razgovoru za posao. Ali, primijetila je Armer, vježba ih dovodi do savršenstva.

“Jedan od načina vježbanja je zapisati sve različite meke vještine o kojima planirate da razgovarate i pokušati navesti tri primjera situacija u kojima ste bili ili ciljeva koje ste ostvarili koji najbolje odražavaju ove vještine”, predložila je Armer, ohrabrujući kandidata da razmišlja izvan okvira.

“Vježbanje ponavljanjem će im olakšati razgovor oči u oči i pomoći im da se pripreme govoriti o primjerima tokom intervjua.”, zaključila je.