Ekonomski karantin ugrozio preko 80 odsto radnika u svijetu

Tržište

Od ukupno 3,3 milijarde radnika širom svijeta, oko 2,7 milijardi njih je pogođeno mjerama koje su preduzele kompanije u situaciji kada se gotovo cijela svjetska ekonomija nalazi u karantinu. Zbog drastičnog smanjenja obima poslovanja ili potpunog zatvaranja firmi, neizvjesna je egzistencija za čak 81% radne snage u svijetu. To je najteža kriza koja je pogodila radnike još od Drugog svjetskog rata, ocjenjuju u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR).

U saopštenju se navodi da će najteže posljedice trenutne krize osjetiti zaposleni sa visokim i srednjim primanjima, posebno u arapskim zemljama, Evropi i azijsko-pacifičkom regionu. Najgora situacija je u djelatnostima smještaja i hotelijerstva, prehrambenom sektoru, kao i u oblastima nekretnina, poslovnih i upravljačkih aktivnosti, proizvodnji i trgovini na veliko i malo.

Više od trećine radne snage zavisi od najrizičnjih sektora

Analiza pokazuje da 1,25 milijardi radnika širom svijeta radi upravo u tim, visokorizičnim sektorima, što je oko 38% ukupne radne snage u svijetu. Stopa zaposlenosti u rizičnim sektorima na globalnom nivou iznosi 37,5%. Najviša je u Americi sa 43,2%, a najniža u Africi sa 26,4%.

U Međunarodnoj organizaciji rada apeluju na države da iskoriste javne resurse kako bi se održala zaposlenost. Ipak, zbog ograničenih finansijskih sredstava, već sada je jasno da će najduže i najteže posljedice osjetiti radnici u zemljama u razvoju.

U izvještaju se napominje da je i prije izbijanja pandemije koronavirusa prognoziran rast nezaposlenosti u 2020. godini. Projekcije su bile da će bez posla biti oko 25 miliona ljudi. Razvoj događaja u posljednja dva mjeseca ukazuje da će taj broj biti znatno veći, ali u ovom trenutku niko ne može sa sigurnošću da peredvidi koliko ljudi će, i kada se pandemija okonča, ostati bez radnog mjesta.