Raste uticaj organizovanog kriminala na sport i klađenje

Sport

S obzirom da se vrijednost globalnog tržišta sportskog klađenja procjenjuje na 1,6 biliona (hiljada milijardi) eura, korupcija u sportu i namještanje utakmica ne predstavlja isključivo problem za etiku u sportu.

“Ova oblast kriminala privlači grupe mafijaškog tipa, kao što su italijanske, albanske, jermenske i azijske grupe”, navodi Interpol, a dodaje da je svaki oblik kriminala vezan za sport “izrazito transnacionalan”.

Dodaje se da organizovane kriminalne grupe uključene u sportsku korupciju imaju višeslojnu strukturu sa “specifičnim ulogama, zadacima i odgovornostima”.

“(Bande) sa sjedištem u Evropi i azijski kriminalni sindikati mogu da sarađuju u različitim šemama ili da djeluju samostalno. Čini se da je fudbal jedan od ciljanih sportova zbog svoje popularnosti i veoma bogatog tržišta klađenja. Međutim, vjeruje se da su u to uključeni i drugi profesionalni sportovi (poput tenisa, košarke i drugih)”, navodi se u izvještaju.

Međunarodna policijska organizacija kaže i da je sportska korupcija u tenisu, posebno takmičenja na nižem nivou, oblast koja “sve više zabrinjava”.

“Europol je samo povremeno prijavljivao namještanje utakmica u vezi zbog (zarade na) klađenju, međutim ova vrsta manipulisanja se takođe u velikoj mjeri dešava i ne treba je potcjenjivati… U (ovakvim) šemama, namještanje utakmica je obično organizovano odvojeno od klađenja”, naglašava Interpol.

Godišnji prihod od kriminala od namještanja utakmica u vezi sa klađenjem procjenjuje se na 120 miliona eura.

Pranje novca može vršiti putem onlajn klađenja, bilo iskorišćavanjem običnih operatora ili preuzimanjem direktnog vlasništva nad kladionicama, a kriminalci onda drugim grupama mogu ponuditi svoje usluge i prati i tuđi prljavi novac kroz svoje kladionice.

Stvarni obim nameštanja mječeva povezanih sa sportom i dalje ostaje nerazjašnjen, zbog čega je neophodno javno-privatno partnerstvo za rješavanje ovog problema, naglasili su u Interpolu.

“Ovaj pristup zahtijeva neophodno uključivanje svih relevantnih aktera… poput sudskih vlasti, sportskih organizacija, regulatornih i drugih javnih tijela, kladionica, kao i privatnih kompanija koje pružaju usluge praćenja i provjere klađenja”, navodi se u izvještaju.