Ovo su najveće naftne kompanije

COMPANY

Pandemija je dobro uzdrmala industriju nafte i gasa. Globalna potrošnja primarne energije pala je za 4,5 odsto u odnosu na 2019., a potražnja za naftom je pala za 9 odsto. Za kratko razdoblje u martu 2020. godine, cijena fjučersa nafte West Texas Intermediate (WTI) pala je ispod nule, što je označilo najveći jednodevni pad cijene od 1983. godine.

Neki su očekivali da će pad potražnje imati trajan uticaj na industriju, ali može se reći da je 2021. pokazala suprotno. Svijet se suočava sa nedostatkom energije, a zima tek stiže.

Ograničenja u snabdijevanju proizvođača uzrokovana pandemijom uz rastuću potražnju za energijom iz ekonomija koje se oporavljaju, natjerala su države da se bore za naftnim derivatima. Posljedično, cijene nafte se vraćaju na nivo prije pandemije.

Cijene fjučersa WTI nafte na najvećem nivou u posljednjih pet godina na preko 80 dolara po barelu. Nadalje, cijene prirodnog gasa u SAD su ranije ovog mjeseca dostigle 7-godišnji maksimum od 6,5 dolara.

Koristeći podatke sa CompaniesMarketCap.com infografika rangira 20 najvećih naftnih i gasnih kompanija prema tržišnoj kapitalizaciji od 7. oktobra 2021.