Zajmovi do 100.000 dolara za firme koje sarađuju sa dijasporom

BiH

Nova banka Banjaluka u ponudi ima kredite koji su namenjeni malim i srednjim preduzećima registrovanim u BiH, koja sarađuju sa dijasporom

Riječ je o zajmovima za poslovne aktivnosti koji su obezbeđene garancijma Američke agencija za obnovu i razvoj USAID, u okviru kojih je za godinu dana plasirano oko million KM preduzećima čiji su vlasnici predstavnici dijaspore ili sarađuju sa preduzećima u inostranstvu čiji su vlasnici poreklom iz BiH.

– Projekat USAID/SIDA i Nove banke je jedan od najkonkretnijih koraka koji su preduzeti za direktnu podršku poslovnim investicijama i aktivnostima dijaspore u BiH. Obzirom da je odobren garantni fond od 10 miliona KM planiramo značajno pojačati aktivnosti finansiranja investicija dijaspore u BiH i na taj način olakšati proces ulaganja u našu zemlju i privredu. Bitno je napomenuti da se celokupni proces završava na jednom mestu, sa službenicima naše banke – kaže Dragana Nišić, portparol Nove banke.

Osnovni cilj projekta je, ističe Nišićeva, podrška proizvodnim delatnostima i aktivnostima preduzeća koje se odnose prvenstveno na nabavku stalnih sredstava i finansiranje obrtnih sredstava za preduzeća koja se bave proizvodnjom.

– U okviru komponente preduzetništva moguće je finansirati i druge delatnosti, kao što su na primjer turizam, poljoprivreda i slično – navodi Nišićeva.

Iznos kredita je do 100.000 dolara u KM protivvrijednosti. Projekti i klijenti koji zahtijevaju preko navedenog iznosa mogu biti uključeni u program finansiranja, ali tada Nova banka u ime klijenta direktno sa USAID/SIDA dogovara maksimalan iznos koji je moguće finansirati u okiru garantnog fonda.

– Period otplate kredita je 10 godina. Uslovi kreditiranja su prilagodljivi svakom pojedinačnom klijentu u dijelu kamatne stope i naknade, kao i samog obezbjeđenja. Kamatna stopa je fiksna, što klijentima daje sigurnost da se troškovi finansiranja neće mijenjati na kod kredita koji su na duži rok – ističu u Novoj banci.
Više od 1,4 miliona državljana BiH živi u inostranstvu, a iz dijaspore BiH godišnje stiže 1,75 milijardi eura. USAID je nedavno prezentovao projekat „Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH“.

Cilj petogodišnjeg projekta je promocija, stimulacija i podrška investicijama iz dijaspore za šta je osigurano 5,2 miliona dolara grant sredstava. Šef Misije USAID u BiH Piter Dafi naveo je da potencijal dijaspore koji je neiskorišten može mnogo doprinijeti ekonomskom razvoju i ekonomskim reformama u BiH.