Bosni i Hercegovini prvi put odobreno korištenje CEF fonda

Fondovi

Bosna i Hercegovina će zajedno sa ostalim zemljama iz regije prvi put biti u prilici da koristi fond Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), namijenjen za ulaganje u infrastrukturu Europske unije u području prometa, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Osnovni cilj CEF fonda je uklanjanje prepreka za nesmetan promet osiguravajući visok nivo sigurnosti svih učesnika, socijalnih i ekoloških standarda, a s ciljem povećanja stepena mobilnosti i tržišne integracije EU.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u narednom periodu obaviće konsultacije s nadležnim entitetskim organima, kao i Brčko Distrikta, te ih blagovremeno i adekvatno upoznati s mogućnošću apliciranja prema sredstvima CEF fonda.

Predviđeni budžet CEF fonda za Bosnu i Hercegovinu i ostale zemlje iz regije je 40 miliona eura, dok je krajnji rok za podnošenje aplikacija za korištenje 7. februar 2017. godine.