U BiH novembarske cijene veće za 0,2 odsto

Tržište

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru su u prosjeku veće za 0,2 odsto u odnosu na oktobar

Alkoholna pića i duvan u prosjeku su skuplji za 0,1 odsto, stanovanje i režijski troškovi za 0,2 odsto, za koliko su poskupili i restorani i hoteli, prevoz je poskupio za 0,6 odsto, a ostala dobra i usluge za 0,8 odsto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, samo su namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanja kuće u novembru u prosjeku jeftiniji za 0,1 odsto.

Nivo cijena u novembru, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, niži je za 0,3 odsto.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su jeftiniji za 0,5 odsto, odjeća i obuća za 8,4 odsto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 1,2 odsto, prevoz za 1,3 odsto, te komunikacije za jedan odsto.

Alkoholna pića i duvan u prosjeku su skuplji za 6,6 odsto, stanovanje i režijski troškovi za 0,9 odsto, zdravstvo, te ostala dobra i usluge za po 0,1 odsto, a obrazovanje za 0,6 odsto.