Banjalučka berza imaće samo jednog vlasnika

Vlasnik Banjalučke berze sada može biti samo jedno lice, čak i fizičko i imati mnogo više od, dosadašnjih, maksimalnih, 20 odsto akcija – tako je određeno usvojenim izmjenama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Time se uvodi mogućnost upravljačkog monopola koji može ugroziti postojanje berze.

To su naveli u pismu upućenom na adresu Narodne skupštine direktor Berze i predsjednik Upravnog odbora. Pismo, koje je u posjedu ATV-a, poslato je dva dana prije usvajanja izmjena spornog zakona.

– Vezivanje sudbine Banjalučke berze za jedno fizičko ili pravno lice može dovesti u pitanje nastavak finansiranja budžeta Republike Srpske emisijama obveznica i trezorskih zapisa, kao i sekundarno trgovanje obveznicama i akcijama – navedeno je u pismu.

U pismu su kritikovali slanje zakona u parlament po hitnoj proceduri, a od Skupštine su tražili da ga vrati u redovnu proceduru što se na kraju nije desilo. Ekonomisti daju plastičan primjer – da su izmjene zakona bile na snazi u vrijeme propadanja Bobar i Banke Srpske, a da su oni bili većinski akcionar berze, berza bi definitivno doživjela krah.

– Važnije je pitanje koliki je rizik svih onih koji se na berzi pojavljuju, a ako bi to bio privatni biznis jednog lica pa možda i stranca kako je ovim izmjenama predviđeno da je moguće bojim se da na tu berzu ja sigurno ne bih otišao ni da kupim ni da prodam neke akcije – rekao je ekonomista Zoran Pavlović.

U pismu u kojem su pokušali da apeluju na poslanike, a koje očigledno nikog nije interesovalo, direktor Berze tvrdi da postoje primjeri u okruženju gdje je poslovanje berzi dovedeno u pitanje postojanjem upravljačkog monopola od jednog vlasnika.

Takav je slučaj, na primjer, sa Montenegro berzom. U većinskom je vlasništvu Atlas grupe koja je u finansijskim problemima pa bi lako moglo da se desi da sa sobom povuče i berzu. Kad je tačka bila na dnevnom redu, u skupštini je pričao jedino ministar, za raspravu se niko nije javio.

– Odredbe zakona koje uslovljavaju disperziju vlasništva berze na najmanje pet akcionara su nakon više od decenije prevaziđene. Posebno imajući u vidu da ovakva ograničenja ne poznaje ni jednu od relevantnih direktiva EU niti postoji uporedno pravo poslovanja iz okruženja – rekao ministar finansija u Vladi RS Zoran Tegeltija.

O svim ovim problemima niko iz Banjalučke berze nije javno pričao – o tome nije bilo riječi ni na godišnjoj pres konferenciji koju su organizovali dva dana pred glasanje na posebnoj sjednici Narodne skupštine.