Evropska komisija tužila Hrvatsku zbog kredita

Evropska komisija prijavila je Hrvatsku sudu EU jer nije u svoje zakonodavstvo prenijela direktivu o hipotekarnim kreditima

Tom direktivom žele da poboljšaju mjere zaštite potrošača uvođenjem odgovornog postupanja pri davanju zajmova kako bi se izbjeglo ponavljanje krize sa naduvavanjem balona na tržištu nekretnina.

Prijava Sudu treći je korak u proceduri kažnjavanja država koje ne prenose ili ne sprovode zakone EU i u krajnjoj fazi može rezultirati novčanim kaznama.

Direktiva o hipotekarnim kreditima donesena je u februaru 2014., a rok za prenošenje u zakonodavstvo istekao je 21. marta 2016.

Kako pojašnjavaju u Komisiji, cilj te direktive je da se potrošačima pružaju jasnije informacije nakon uvođenja Evropskog standardizovanog informativnog obrasca (ESIS), što će onima koji pozajmljuju omogućiti da bolje razumiju rizike povezane s hipotekarnim ugovorom i da upoređuju ponude i traže najbolji kreditni proizvod uz najpovoljnije uslove.