Neto prihod Saudi Aramka pao 20,6 odsto

Finansije

Godišnji profit kompanije pao je 21 procenat zbog nižih cijena nafte i smanjenja obima proizvodnje.

Neto profit dostigao je 330,69 milijardi rijala (88,11 milijardi dolara) nakon odbitka poreza, u periodu zaključno sa 31. decembrom, a bio je niži u odnosu na 416,52 milijarde rijala prethodne godine, prenosi B92.

Na ime dividendi ukupno je isplaćeno 73,2 milijarde dolara tokom 2019. godine, saopšteno je.

“Nedavno izbijanje epidemije koronavirusa pokazalo je važnost prilagođavanja na globalnom tržištu koje se stalno mijenja. Strategija Saudi Aramka je da očuva snagu kompanije u pogledu poslovanja i finansija. Već smo preduzeli korake da racionalizujemo planiranu potrošnju u 2020. godini”, kazao je izvršni direktor Aramka Amin H. Naser.