Agencija Fič zadržala kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Region

Rejting agencija Fič zadržala je kreditni rejting Srbije na nivou od BB+, kao i stabilne izglede za njegovo povećanje na nivo investicionog rejtinga.

U saopštenju agencija Fič ističe kredibilan okvir makroekonomske politike, odgovornu fiskalnu politiku, kvalitetnije upravljanje i viši nivo ekonomskog razvoja u odnosu na zemlje sa sličnim kreditnim rejtingom.

U odluci se naglašava i stabilnost bankarskog sektora, kao i povećana otpornost Srbije na šokove iz međunarodnog okruženja, kojoj doprinose kontinuitet pune pokrivenosti tekućeg deficita stranim direktnim investicijama i adekvatne devizne rezerve zemlje koje su povećane, uprkos pandemiji.

Agencija naglašava i da je u Srbiji značajan doprinos koji dolazi od kontinuiteta ekonomske politike, čemu doprinosi i očuvana politička stabilnost u zemlji.

Takoše, ističe i da se javni dug opšte države stabilizovao na nivou od 57,5% BDP-a u 2021. godini i projektuje, ne samo njegovo postepeno smanjenje u narednim godinama, već i da će učešće javnog duga u BDP-u u Srbiji biti niže u poređenju sa zemljama istog kreditnog rejtinga.

U svom izvještaju agencija Fič ocjenjuje da je rast BDP-a Srbije u 2021. bio snažan i da je iznosio 7,5 odsto. Navode da je, za razliku od privremenog rasta ukupne inflacije, bazna inflacija ostala na znatno nižem nivou u odnosu na ukupnu inflaciju.

Projektuju smanjenje inflacije na nivo oko gornje granice inflacionog cilja do kraja tekuće godine, kao i da će krajem 2023. godine inflacija biti oko centralne vrijednosti cilja NBS od 3 odsto.