Generali ostvario rekordne rezultate

Finansije

Na sastanku kojim je predsjedavao Gabrijele Galateri di Đenola, Odbor direktora Assicurazioni Generali odobrio je konsolidovane finansijske izvještaje i nacrt finansijskih izvještaja matične kompanije za 2021. godinu.

Operativni rezultat Grupe je treću godinu zaredom bio njen najbolji učinak u tom trenutku, dostigavši 5852 miliona eura (5208 miliona eura u fiskalnoj 2020. godini) zahvaljujući pozitivnom rastu u svim segmentima.

Segmenti životnog i neživotnog osiguranja potvrdili su odličnu tehničku profitabilnost sa NBM od 4,52% (+0,57 p.p.), a kombinovani racio od 90,8% bio je najbolji i najstabilnijii u industriji (+1,7 p.p.).

Operativni rezultat segmenta investicionog rezultata porastao je na 672 miliona eura (546 miliona eura u fiskalnoj 2020. godini). Ovaj rast je uglavnom podstaknut poslovnim prihodima, posebno zahvaljujući ukupnom povećanju imovine kojim se upravlja i kontinuiranom širenju strategije realnog kapitala.

Neoperativni rezultat Grupe bio je -1306 miliona eura (-1848 miliona eura u fiskalnoj 2020. godini). Ispravke vrijednosti investicija raspoloživih za prodaju su smanjene – uglavnom u komponenti akcija – u iznosu od -251 miliona eura (-530 miliona eura u fiskalnoj 2020. godini). Neto ostvarena dobit dostigla je 368 miliona eura (32 miliona eura u fiskalnoj 2020. godini), vođena ulaganjima u nekretnine . Na neposlovni rezultat takođe je uticao ukupan pozitivni doprinos proizašao iz sticanja kontrole nad Cattolica grupom za 198 miliona eura i vanrednih troškova od 212 miliona eura u vezi sa njenom integracijom. Treba napomenuti da su 2020. godine neoperativni troškovi naročito obuhvatili osnivanje vanrednog međunarodnog fonda Grupe za suočavanje sa vanrednim stanjem zbog pandemije COVID-19, kao podrška državnim zdravstvenim sistemima i ekonomskom oporavku, širenje lokalnih inicijativa u glavnim zemljama poslovanja i, u Francuskoj, uvođenje obaveznog vanrednog doprinosa sektora osiguranja za državni zdravstveni sistem.

Neto rezultat je značajno porastao i dostigao 2847 miliona eura (1744 miliona eura u fiskalnoj 2020. godini) naročito zahvaljujući pozitivnom poboljšanju operativnih i neposlovnih rezultata. Usaglašeni neto rezultat – izuzev 52 miliona eura koji se odnose na sticanje kontrole nad Cattolica grupom i vanredne troškove u vezi sa njenom integracijom – porastao je na 2795 miliona eura (+45,1%, 1926 miliona eura u fiskalnoj 2020. godini), čime je neutralisano 183 miliona eura iz ugovora o kupoprodaji BSI.

Bruto fakturisana premija Grupe iznosila je 75.825 miliona eura (+6,4%), uz pozitivan doprinos i životnog (+6,0%) i neživotnog segmenta (+7,0%). Neto prilivi životnog segmenta porasli su za 4,4% i dostigli 12,7 milijardi eura i u potpunosti se odnose na unit-linked i Proizvode zaštite Tehničke rezerve životnog osiguranja povećane su na 424 milijarde eura (+10,3%).

Grupa je upravljala imovinom pod upravljanjem u vrijednosti od 710 milijardi eura (+8,4%).

Akcionarski kapital Grupe iznosio je 29.308 miliona eura (-2,4%). Promjena je uglavnom posljedica rezultata za ovaj period koji se mogu pripisati Grupi, koji je više nego kompenzovao raspodjelu dividende i promjenu ostale dobiti odnosno gubitaka priznatih u kapitalu (promjena rezervi raspoloživih za prodaju).

Prinos na kapital iznosio je 12,1% (+4,4 p.p.).

Grupa je potvrdila odličnu kapitalnu poziciju, sa koeficijentom solventnosti od 227%. Povećanje u poređenju sa fiskalnom 2020. godinom (224%) podstaknuto je vrlo pozitivnim doprinosom normalizovanog generisanja kapitala i pozitivnim razvojem na finansijskim tržištima koji je više nego nadoknadio negativan uticaj proizašao iz regulatornih promjena, transakcija spajanja i preuzimanja, i rezervisanja za dividende za taj period.

Normalizovano generisanja kapitala potvrđeno je na solidnom nivou od 3,8 milijardi eura (4,0 milijardi eura u fiskalnoj 2020. godini).