Šestomjesečni euribor sve bliži vrijednosti od jedan odsto

CAPITAL

Šestomjesečni euribor je posle skoro sedam godina u junu izašao iz negativnih vrijednosti i prešao “iz minusa u plus”, a danas se bliži cifri od jedan odsto.

Istovremeno je i tromjesečni euribor sredinom jula prešao u plus.

To praktično znači da će građani koji imaju dugoročne zajmove, prije svega stambene kredite sa varijabilnim kamatama, plaćati i veće rate kredita, jer je euribor sastavni dio kamatne stope po kojoj oni otplaćuju svoj dug.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je kamatna stopa po kojoj grupa evropskih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac.

S obzirom na to da euribor od početka godine bilježi rast, u istom smeru idu i kamate.

Naime, vrijednost tromjesečnog euribora bila je početkom 2022. godine negativna i iznosila je -0,57 odsto. Za razliku od šestomjesečnog euribora, koji je iz minusa prešao u plus u junu, tromesečni euribor je iz negativnih vrijednosti izašao 14. jula kada je iznosio 0,002 odsto.

Šestomjesečni euribor zabilježio je još veći rast. Njegova vrijednost je u januaru ove godine bila -0,539 odsto. Iz minusa u plus je prešao u junu, a na dan 30. juna iznosio je 0,263 odsto, da bi se danas, krajem avgusta, približio vrijednosti od jedan odsto, prenosi Biznis.rs.

Rate kredita formiraju se periodično, pa je tako za klijenta čija ugovorena promjenljiva kamata zavisi od šestomjesečnog euribora (6M) važna vrijednost koju on ima na dan 31. decembra i 30. juna. Rata se usklađuje dva puta godišnje, pa će tako u prvoj polovini godine kamata biti obračunata prema vrijednosti euribora od 31. decembra, a tokom drugih šest mjeseci prema vrijednosti od 30. juna. Sve što se dešava između ovih datuma, a vrijednost euribora se utvrđuje svakodnevno, nema uticaj na mjesečne rate kredita.

Za one čija promjenljiva kamatna stopa obuhvata tromjesečni euribor (3M), značajna su četiri datuma u toku godine, odnosno onda kada se na tromjesečnom nivou usklađuje ova referentna kamata – 31. mart, 30. jun, 30. septembar i 31. decembar.

Konkretno, vrijednost euribora od 30. septembra biće korišćena u obračunu kamate za oktobarsku, novembarsku i decembarsku ratu kredita.